Svetoznáma manažérska súťaž Global Management Challenge (GMC), do ktorej sa zapája celosvetovo viac ako 30 krajín sveta, už pozná v rámci národného finále Slovenskej republiky svojho víťaza.  V celoslovenskej konkurencii obstál najlepšie tím študentov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach  (BPB crew) v zložení Bc. Stanislava Baricová, Bc. Miroslava Barkóciová a Bc. Veronika Persáková.

Dievčatá získané vedomosti štúdiom na PHF EU využili pri simulácií strategického riadenia firiem, pričom ich úlohou bolo vykonávať rozhodnutia v oblasti marketingu, výroby, ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, či financií, s cieľom dosiahnuť čo najvyššie zhodnotenie investície a najlepšie postavenie na trhu.

Víťazný tím PHF EU bude reprezentovať Slovenskú republiku a zároveň Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na medzinárodnom finále Global Management Challenge v Lisabone.

Dievčatám srdečne blahoželáme k 1. miestu v rámci národného finále a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

Prajeme veľa úspechov v Lisabone!

Foto: GMC Slovakia

 

gmc1

gmc 5

gmc2

gmc3

gmc4

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.