Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov Nadácie Tatrabanky sa realizujú nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporujú najlepší študenti a vytvárajú atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. 

Prostredníctvom grantového programu Vzdelanie pre vysokoškolákov Nadácia Tatrabanky rada podporí vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Termín otvorenia: 10. mája (pondelok) 2021

Termín odovzdania projektov: 28. júna (pondelok) 2021

Celková suma grantu: 40 000 EUR

Maximálna výška podpory: 5 000 EUR

Viac informácii o programe, kritéria programu a odkaz na registráciu do programu nájdete na https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.