Dekan Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc., sa zúčastnil v nedeľu 27. júna 2021 v Národnom hudobnom divadle  „Roma” vo Varšave slávnostného odovzdávania diplomov absolventom postgraduálnych štúdií: 

Executive MBA

MBA – Manažment v zdravotníctve

MBA – Klinické výskumy

MBA – Vodcovstvo a Coaching

Master of Laws (LL.M)

Doctor of Business Administration (DBA)

Doctor of Laws (LL.D)

Doctor of Public Health (DPH)

MSc. – Psychotraumatológia.

Link: https://collegiumhumanum.sk/slavnostna-promocia-absolventov-studii-mba-dba-ll-m-ll-d-dph-a-msc-psychotraumatologia/

collegium humanum graduacja czerwiec 2021 roma 171

collegium humanum graduacja czerwiec 2021 roma 296

collegium humanum graduacja czerwiec 2021 roma 228

collegium humanum graduacja czerwiec 2021 roma 297

collegium humanum graduacja czerwiec 2021 roma 1378

 k207130

 k207121

 k207247

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.