MachineLearnAthon je výskumný projekt v oblasti vzdelávania financovaný programom Erasmus+, ktorého cieľom je zaviesť nový formát výučby zameraný na súťaže v strojovom učení (ML).

Namiesto toho, aby sme začali s teóriou a až neskôr prešli k implementácii, využívame ML výzvy ako plán výučby. Na základe reálnych úloh z praxe vytvárame materiál potrebný na riešenie stanovených výziev a prezentujeme ho študentom vo forme mikroprednášok (< 10 minút) pričom študentom predstavujeme aj nástroje na riešenie týchto výziev. Študenti, ktorí pracujú v (medzinárodných a interdisciplinárnych) tímoch, môžu použiť údaje z výzvy a priamo aplikovať získané vedomosti na riešenie zadanej úlohy kedykoľvek a akokoľvek uznajú za vhodné.

Na podnecovanie súťaživosti používame verejné rebríčky, čím študentov motivujeme, aby prichádzali s kreatívnymi prístupmi na zlepšenie vlastných pôvodných riešení a prekonali svojich kolegov.

Materiál je určený pre tímy študentov z rôznorodých oblastí (informatika, podniková ekonómia, strojárstvo a logistika) s rôznym stupňom znalostí programovania a ML, od začiatočníkov, cez mierne pokročilých až po pokročilých.

Cieľom MachineLearnAthonu je zlepšiť dátovú gramotnosť a praktické znalosti ML (od zberu údajov až po nasadenie) a zvýšiť povedomie o potenciáli aj rizikách spojených s ML. Okrem toho medzinárodné a interdisciplinárne usporiadanie projektového konzorcia slúži na podporu spolupráce medzi študentmi aj učiteľmi.

Viac informácií o projekte nájdete na:

https://dss.lfo.tu-dortmund.de/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.