Deň otvorených dverí PHF EU v Michalovciach

Na pedagogickom pracovisku v Michalovciach Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach sa uskutočnil Informačný deň pre študentov I. a II. stupňa štúdia, ktorého súčasťou boli aj zástupcovia spolupracujúcich firiem #KPMG a #Lidl.  Vedenie fakulty poskytlo študentom pohľad do praxe a informácie o možnostiach štúdia na našej fakulte.

Taktiež sme spoločne oslávili 30. výročie pedagogického pracoviska , odhalili nové výročné logo, ktoré nám pripomenulo našu dlhú a úspešnú cestu v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich ekonómov.

 

Deň otvorených dverí PHF EU v Košiciach

Nasledujúci deň sme mali ďalší nezabudnuteľný Informačný deň na PHF EU v Košiciach! 

Uchádzači z celého regiónu sa dozvedeli o možnostiach, ktoré štúdium na našej fakulte ponúka. Spoznali sme ďalšie zaujímavé témy, skvelých profesorov, docentov, odborných asistentov a študentov, ktorí tvoria úžasné prostredie plné vzdelávania a inovácií.

Ako bonus sme zorganizovali stretnutie so spolupracujúcimi firmami, ktoré boli veľmi otvorené a ochotné zodpovedať všetky otázky. Hodnotné diskusie sme mali s firmami ako Holcim, Lidl, TPA a KPMG. Ich zástupcovia porozprávali o práci v týchto prestížnych spoločnostiach a vysvetlili, ako byť na trhu práce úspešný a ako k tomu pomohli aj naši absolventi fakulty. 

Informačný deň bol naozaj úžasným a obohacujúcim zážitkom pre všetkých zúčastnených. Veríme, že sme našim budúcim študentom poskytli obrovskú motiváciu.

Nezmeškajte príležitosť a staňte sa súčasťou PHF EU v Košiciach alebo v Michalovciach! 

Ďakujeme všetkým za účasť !

 

Deň otvorených dverí na PHF (1.2.2024 v Michalovciach a 2.2.2024 v Košiciach) : Študijné programy a prijímacie konanie

 

Deň otvorených dverí na PHF (1.2.2024 v Michalovciach a 2.2.2024 v Košiciach) : Rozvoj fakulty a možnosti štúdia

 

Deň otvorených dverí na PHF (1.2.2024 v Michalovciach a 2.2.2024 v Košiciach) : Informácie o mobilitách

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.