Načítavam stránku...

Prianie k novému akademickému roku 2018/2019

Do nového akademického roka 2018/2019 Vám prajem bezproblémový štart, pevné zdravie, veľa šťastia a tvorivej energie...   doc. ...

Erasmus+ 3. kolo prihlasovania na mobility na LS 2018/2019

V rámci programu Erasmus+ štúdium v zahraničí je aktuálne otvorená tretia výzva na predkladanie žiadostí.   Uzávierka na ...

Erasmus+ zahraničné stáže - mobility na ak. rok 2018/2019

V  rámci programu Erasmus+ zahraničné stáže je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá ...

Akcia Rakúsko - Slovensko - mobility na ak. rok 2018/2019

V  rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní je aktuálne otvorená ďalšia výzva na ...

Štyria študenti PHF v TOP 10 Slovenska

Štyria študenti PHF sa zúčastnili na celoslovenskej súťaži HACKATHON EŠIF (Zlepšovanie systému implementácie európskych ...

PHF EU v Košiciach tradične spoluorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu MTS 2018

Na akademickej pôde Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU v Košiciach) ...

Svetové 6. miesto na GMC 2018 potvrdzuje, že absolventi PHF EU sú zárukou úspechu firiem v praxi v národnom aj celosvetovom meradle!

38. edíciu medzinárodnej súťaže tímov Global Management Challenge (GMC 2018) a jej finále v Dubaji tento rok zdolal náš ...

Aj oni u nás študovali!

 Známi a úspešní absolventi Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave    Aj ...

Prepojili sme študentov PHF s najväčšími zamestnávateľmi

T-Systems Slovakia, Lafarge Holcim European Business Services, Embraco Global Business Support, AT&T a Siemens - ako jediný na východnom Slovensku sme priamo prepojili ...

Program HONORIS na PHF - využi šancu a buď vždy o krok vpred pred ostatnými

Program HONORIS je unikátnym vzdelávacím programom s praktickým zameraním na projektový manažment, ktorý je dostupný v rámci ...

Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Najväčší boj medzi firmami je dlhodobo o absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave.     V rebríčku vysokých ...

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?