Loading...
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach has 85 registered members
NamePositionWorkplaceContact information
Assistant Professor
Department of Economics
T11/14
+421 55 722 3253
...
Assistant Professor
Department of Economics
T11/13
+421 55 722 3224
...
PhD. Candidate
Department of Management
miestnost doktorandov
+421 55 722 3241
...
Associate Professor
Department of Economics
T13/13
+421 55 722 3239
...
(Erasmus+)
PhD. Candidate
Department of Economics
miestnosť doktorandov
+421 55 722 32 49
...
Associate Professor
Department of Management
T11/11
+421 55 722 3243
...
podateľňa a tel. ústredňa
Deans office
T11/7A
+421 55 722 3288
...
Assistant Professor
Department of Management
T11/14
+421 55 722 3225
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the Department
Assistant Professor
Department of Economics
T11/13
+421 55 722 3224
...
Professor
Department of Information and Language Communication
T11/1
+421 55 722 3232
...
(Erasmus+)
PhD. Candidate
Department of Corporate Financial Management
miestnosť doktorandov
+421 55 722 32 34
...
správca webovej stránky, referent pre vedu a doktorandské štúdium, pedagogický pracovník
web administrator, officer for science and doctoral studies, professor assistent
Deans office
T11/6B
+421 951 281 902; +421 55 722 3240;
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
Assistant Professor
Department of Quantitative Methods
T11/2
+421 55 722 3298
...
Associate Professor
Department of Commercial Entrepreneurship
T11/3B
+421 55 722 3248
...
PhD. Candidate
Department of Commercial Entrepreneurship
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3222
...
Hospodárka, účtovníčka, Pedagogické pracovisko Michalovce
Economist, accountant, Pedagogical department Michalovce
External cooperation
PP Michalovce
+421 (0)56 644 32 90
...
údržbár
Handy Man
Deans office
+421 55 722 3222
...
Referent pre vedu, výskum, habilitačné a vymenúvacie konanie; referent medzinárodných vzťahov
Officer, Department of Science, Research, Habilitation and Appointment Procedure; Officer, Department for International Relations
Assistant Professor
Department of Commercial Entrepreneurship
T11/3A
+421 55 722 3287
...
tajomník katedry
Secretary of the Department
Assistant Professor
Department of Information and Language Communication
T13/14
+421 55 722 3239
...
Sekretárka katedry
Department's Administrative Assistant
Department of Information and Language Communication
T13/13
+421 55 722 3255
...
Študijná referentka
Study assistant
Deans office
+421 55 722 3213
...
(materská dovolenka)
(Maternity leave)
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/6a
+421 55 722 3251
...
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/15A
+421 55 722 3223
...
Assistant Professor
Department of Commercial Entrepreneurship
T13/3
+421 55 722 3267
...
Vrátnik
Gateman
Deans office
+421 55 722 3222
...
Tajomníčka katedry; Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Secretary of department; Coordinator for students with specific needs
Assistant Professor
Department of Commercial Entrepreneurship
T11/12
+421 55 722 3245
...
sekretárka dekana
The dean's secretary
Deans office
sekretariát dekana
+421 (0)55 722 3216
...
PhD. Candidate
Department of Quantitative Methods
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3262
...
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu
Vice-dean for International Relations and Informatization
Assistant Professor
Department of Quantitative Methods
T11/8
+421 55 722 3227
...
Sekretárka katedry
Department's Admimnistrative Assistant
Department of Commercial Entrepreneurship
T13/2
+421 55 722 3275
...
PhD. Candidate
Department of Corporate Financial Management
miestnosť doktorandov
0421 55 722 32 34
...
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/15A
+421 55 722 3223
...
PhD. Candidate
Department of Corporate Financial Management
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3222
...
Podateľňa a tel. ústredňa
Registry & switchboard
Deans office
T13/4A (T11/7A)
+421 55 722 3210
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/6A
+421 55 722 3251
...
Assistant Professor
Department of Economics
T11/2
+421 55 722 3298
...
Professor
Department of Commercial Entrepreneurship
T11/3A
+421 55 722 3244
...
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/6A
+421 55 722 3251
...
Professor
Department of Management
T13/14
+421 55 722 3258
...
Zástupca vedúceho katedry
Deputy head of the department
Associate Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/16C
+421 55 722 3237
...
vrátnik
Deans office
+421 55 722 32 22
...
Študijná referentka
Study assistant
Deans office
+421 55 722 3218
...
Vedúca katedry
Head of Department
Associate Professor
Department of Quantitative Methods
T11/7B
+421 55 722 3228
...
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/6A + Michalovce
+421 56 644 3251
...
Hospodár a ubytovací referent
Manciple and accommodation officer
Deans office
Študentský domov J. L. Bellu
+421 55 722 3120
...
Sekretárka katedry
Department's Administrative Assistant
Department of Management
T11/10
+421 55 722 3241
...
PhD. Candidate
Department of Quantitative Methods
miestnosť doktorandov
+421 55 722 32 62
...
vedúca katedry
Head of the Department
Professor
Department of Management
T11/10
+421 55 722 3238
...
tajomníčka fakulty
Secretary of the Faculty
Deans office
T13/1A
+421 55 722 3205
...
Associate Professor
Department of Management
T11/2
+421 55 722 3230
...
Študijná referentka
Study assistant
Deans office
+421 55 722 3269
...
Associate Professor
Department of Commercial Entrepreneurship
T13/14B
+421 55 722 3291
...
Personálne oddelenie
Personnel department
Deans office
T13/3
+421 55 722 3261
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
Assistant Professor
Department of Management
T11/10
+421 55 722 3242
...
Sekretárka katedry
Department' Administrative Assistant
Department of Corporate Financial Management
+421 55 722 3234
...
Lektor
Lecturer
Department of Quantitative Methods
T11/7B
+421 55 722 3262
...
Vedúca katedry
Head of department
Assistant Professor
Department of Commercial Entrepreneurship
T13/14B
+421 55 722 3291
...
PhD. Candidate
Department of Quantitative Methods
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3262
...
zástupkyňa vedúceho katedry, lektorka
Deputy Head of Department, lecturer
Department of Information and Language Communication
T13/14
+421 55 722 3233
...
Vedúci katedry
Head of department
Professor
Department of Economics
T11/4
+421 55 722 3231
...
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
...
PhD. Candidate
Department of Quantitative Methods
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3262
...
Vodič
Driver
Deans office
+421 55 722 3222
...
(Erasmus+)
PhD. Candidate
Department of Management
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3241
...
Vedúca katedry, predsedníčka akademického senátu
Head of the Department, Chairman of the Academic Senate
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/16A
+421 55 722 3290
...
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
Vice-dean for Science and Doctoral Studies
Associate Professor
Department of Economics
T11/12
+421 55 722 3245
...
prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou
Vice-dean for the development of the faculty, projects and public relations
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/6A
+421 55 722 3251
...
manažérka pre marketing a styk s verejnosťou; tajomníčka AS PHF EU
Marketing and Public Relations Manager; Secretary of the AS PHF EU
Assistant Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/9
+421 55 722 3254
...
Associate Professor
Department of Economics
PP Michalovce
+421 56 644 3290
...
Sekretárka katedry
Department's Administrative Assistant
Department of Economics
T11/4
+421 55 722 3249
...
Vrátnik
Gateman
Deans office
+421 55 722 3222
...
Referentka
Officer
Deans office
+421 55 722 3201
...
Prodekanka pre vzdelávanie
Vice-dean for Education
Assistant Professor
Department of Management
T11/9
+421 55 722 3254
...
Assistant Professor
Department of Information and Language Communication
T11/14
+421 55 722 3225
...
Associate Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/7B
+421 55 722 3229
...
Dekan
The dean
Professor
Department of Quantitative Methods
dekanát
+421 55 722 3216
...
Vrátnička
Janitress
Deans office
+421 55 722 3222
...
Obsluha kopírovacieho stroja; predajňa skrípt
Operation of the copier; textbooks shop
Deans office
T11/7
+421 55 722 3288
...
Referentka pre plán a rozpočet; Sekretárka katedry
Plan and budged officer; Department's Administrative Assistant
Department of Quantitative Methods
T13/4B
+421 55 722 3262
...
PhD. Candidate
Department of Quantitative Methods
PP Michalovce
+421 55 722 32 62
...
Assistant Professor
Department of Quantitative Methods
T11/7B
+421 55 722 3205
...
External cooperation
Department of Quantitative Methods
T11/7B
+421 55 722 3262
...
Associate Professor
Department of Corporate Financial Management
T11/5
+421 55 722 3252
...
vedúci katedry
Head of the Department
Assistant Professor
Department of Information and Language Communication
T13/11
+421 55 722 3283
...
Lektorka
Lecturer
External cooperation
Department of Information and Language Communication
+421 55 722 3255
...
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?