LIESKOVSKÁ, Vanda, Prof. Dipl. Ing., PhD

107005 - Department of Commercial Entrepreneurship

Professor Secretary of department
Room T11/3A
Email
Phone +421557223244
Teaching activities:

Courses

 • Marketing communication
 • Retail management
 • Trade workplace
 • Marketing
 • Image in theory and practice
 • Marketing management
 • Strategic marketing
 • Commodity expertise
 • Market research

In past:

 • Spotrebiteľské teórie a reálie
 • Business theory

 

Publications:

Selection:

V1_01 Health Care in the Context of Marketing, Retailing and Logistics / Vanda Lieskovská, Katarína Petrovčiková ; Reviewers: Miroslav Foret, Marie Hesková. - 1st Edition. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2020. - 125 s. [5,03 AH] [5,03 AH]. - VEGA 1/0376/17. - ISBN 978-3-00-055592-3 [LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - FORET, Miroslav (rec.) - HESKOVÁ, Marie (rec.)] Kategória publikácie do 2021: AAA

V1_02 Integrated Assessment of the Impacts of the New Economy on Health and Healthy Food / Vanda Lieskovská, Silvia Megyesiová, Erika Dudáš Pajerská et al. ; Reviewers: Tomáš Kincl, Iryna Reshetnikova. - 1. vydanie. - San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. - 317 s. [15,85 AH] [15,85 AH]. - VEGA 1/0376/17, VEGA 1/0251/17. - ISBN 978-0-692-10739-3 [LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - NAŠČÁKOVÁ, Jana - PETROVČIKOVÁ, Katarína - KINCL, Tomáš (rec.) - RESHETNIKOVA, Iryna L. (rec.)] Kategória publikácie do 2021: AAA

V1_03 Retail manažment bioproduktov [elektronický zdroj] / Vanda Lieskovská a kol. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - CD-ROM [234 s., 10,25 AH] [10,25 AH]. VEGA 1/0906/11, APVV 0040-09. - ISBN 978-80-225-3387-4 [LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia - ANDREJKOVIČ, Marek - HAJDUOVÁ, Zuzana - MAČAJ, Ondrej - TEJGIOVÁ, Adela - DURANKOVÁ, Miroslava - CHAJDIAK, Jozef (rec.) - POLÁK, Matej (rec.)] Kategória publikácie do 2021: AAB

V1_04 Spotrebiteľské teórie a reálie / Mária Dzurová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - 293 s. - VEGA 1/2369/05. - ISBN 978-80-225-2327-1 [DZUROVÁ, Mária - LIESKOVSKÁ, Vanda - FRIDRICH, Branislav - VOKOUNOVÁ, Dana (21,91% 4,421) - KUBIŠ, Juraj - LIPIANSKA, Júlia (rec.) - KROMEROVÁ, Viola (rec.) - ORGONÁŠ, Jozef (rec.)] Kategória publikácie do 2021: AAB

V1_05 Lexikón obchodu (1) : trh, obchod, tovar / Kristína Viestová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - 316 s. - VEGA 1/0478/03 Unifikácia terminológie obchodnovedných disciplín ako predpoklad harmonizácie ekonomickej terminológie v rámci integračných procesov v podmienkach príprav SR na vstup do EÚ. - ISBN 80-225-2131-0 [VIESTOVÁ, Kristína - ŠTOFILOVÁ, Jana - CIMLER, Petr - ČEPLÍK, Ladislav - DROZEN, František - FILIPOVÁ, Alena - FILIPOVÁ, Vladimíra - HORVÁTH, Jozef - CHLAPÍK, Peter - CHYLÍKOVÁ, Hana - KARASOVÁ, Katarína - KONŠTIAK, Pavol - KRKOŠOVÁ, Danuša - KRŠKOVÁ, Mária - KRÚPOVÁ, Marta - LABSKÁ, Helena - LIESKOVSKÁ, Vanda - ORESKÝ, Milan - POSTLER, Milan - RICHTEROVÁ, Kornélia - TURNEROVÁ, Lenka - ZÁTOPKOVÁ, Ľudmila - ZEMAN, Jiří - KULČÁKOVÁ, Marta (rec.) - HLAVATÁ, Dagmar (rec.)] Kategória publikácie do 2021: AAB

V1_07 Lexikón obchodu (2) : predajňa, obchodný podnik / Kristína Viestová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - 261 s. - VEGA 1/0478/03 "Unifikácia terminológie obchodnovedných disciplín ako predpoklad harmonizácie ekonomickej terminológie v rámci integračných procesov v podmienkach príprav SR na vstup do EÚ". - ISBN 80-225-2131-0 [VIESTOVÁ, Kristína - ŠTOFILOVÁ, Jana - CIMLER, Petr - ČEPLÍK, Ladislav - DROZEN, František - FILIPOVÁ, Alena - HORVÁTH, Jozef - CHLAPÍK, Peter - CHYLÍKOVÁ, Hana - KARASOVÁ, Katarína - KONŠTIAK, Pavol - KRKOŠOVÁ, Danuša - KRŠKOVÁ, Martina - KRÚPOVÁ, Marta - LABSKÁ, Helena - LIESKOVSKÁ, Vanda - ORESKÝ, Milan (4,98%) - POSTLER, Milan - RICHTEROVÁ, Kornélia (3,36%) - TURNEROVÁ, Lenka - ZÁTOPKOVÁ, Ľudmila - ZEMAN, Jiří - KULČÁKOVÁ, Marta (rec.) - HLAVATÁ, Dagmar (rec.)] Kategória publikácie do 2021: AAB

V1_08 Spotrebiteľské správanie na trhu bezhotovostného platobného styku / Vanda Lieskovská a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. - 166 s. - ISBN 80-225-2124-8 [LIESKOVSKÁ, Vanda - GAZDA, Vladimír - RIMARČÍK, Marián] Kategória publikácie do 2021: AAB

V2 01 Retail marketing a produktová politika udržateľného rozvoja = Retail Marketing and Product Policy for Sustainable Development / Vanda Lieskovská, Katarína Petrovčiková, Erika Dudáš-Pajerská. - VEGA 1/0376/17. In: RELIK 2020 [elektronický zdroj] : Conference Proceedings : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections / Edited by: Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. - ISBN 978-80-245-2394-1. - Pp. 345-356 online.

V2 02 Neuromarketing a aromachológia v zdravotnej a sociálnej praxi = Neuromarketing and Aromachology in Health and Social Practise / Vanda Lieskovská. - APVV-17-0564. In: RELIK 2019 [elektronický zdroj] : The 12th International Scientific Conference : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections / Edited by: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. - ISBN 978–80–245–2329-3. - S. 293-301 online.

V2 03 Marketing ako nástroj podpory starostlivosti o zdravie = Marketing as a Tool of Health Care Support / Vanda Lieskovská, Katarína Petrovčiková, Silvia Megyesiová. - VEGA 1/0376/17. In: RELIK 2019 [elektronický zdroj] : The 12th International Scientific Conference : Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections / Edited by: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. - ISBN 978–80–245–2329-3. - S. 302-312 online.

V2 04 Anthropometric Measurements of the Selected Segment of Youths / Vanda Lieskovská, Silvia Megyesiová, Naqibulah Daneshjo, Erika Dudáš Pajerská, Monika Čonková. - VEGA 1/0376/17. In: International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj] : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic / Edited by: Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. - ISBN 978-80-87990-14-8. - Pp. 1057-1069 online.

V2 05 Životný štýl ako determinant zdravia = Life Style as a Health Determinant / Vanda Lieskovská, Silvia Megyesiová, Monika Čonková. - VEGA 1/0376/17. In: RELIK 2018: Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections [elektronický zdroj] : Proceedings of the 11th International Scientific Conference, November 8-9, 2018, Prague, Czech Republic / Editors: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. - ISBN 978–80–245–2281–4. - S. 215-225 online.

V3 01 Komparatívna analýza cukrovarníckeho priemyslu krajín Euroázijskej ekonomickej únie z pohľadu konkurencieschopnosti = Comparative Analysis of Sugar Industry of EAEU Countries in Terms of Competitiveness / Katarína Petrovčiková, Akzhan Yeginbayeva, Vanda Lieskovská, Khoich Aizhan. In: Listy cukrovarnické a řepařské : časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. - Praha : VUC Praha. - ISSN 1805-9708. - Roč. 138, č. 5-6 (2022), s. 212-219 online. [PETROVČIKOVÁ, Katarína - YEGINBAYEVA, Akzhan - LIESKOVSKÁ, Vanda - AIZHAN, Khoich ]

V3 02 Alcohol Consumption Trends in the EU Member States and Their Association with Selected Socio-Economic Indicators / Silvia Megyesiová, Vanda Lieskovská, Cyril Závadský. - VEGA 1/0376/17. In: Adiktologie : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí = Addictology: Professional Journal for the Prevention, Treatment of, and Research into Addiction. - Třebotov : SCAN. - ISSN 1213-3841. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 145-151. (2019: 0.152 - SJR). [MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda - ZÁVADSKÝ, Cyril ] Kategória publikácie od 2022: V3

V3_03 Premature Mortality for Chronic Diseases in the EU Member States / Silvia Megyesiová, Vanda Lieskovská. - VEGA 1/0376/17. In: International Journal of Environmental Research and Public Health. - Basel : Published by MDPI. - ISSN 1660-4601. - Vol. 16, no. 20 (2019) pp. 1-23 online. (2019: 2.849 - IF, 0.739 - SJR, Q1 - JCR Best Q).

V3_04 Analysis of the Sustainable Development Indicators in the OECD Countries / Silvia Megyesiová, Vanda Lieskovská. - VEGA 1/0376/17. In: Sustainability [elektronický zdroj] : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. - ISSN 2071-1050. - Vol. 10, No. 12 (2018), pp. [1-22] online. (2018: 2.592 - IF, 0.549 - SJR, Q2 - JCR Best Q).

V3 05 Deviation of Employment in the EU Member States from the Target Values of the Europe 2020 Strategy / Silvia Megyesiová, Vanda Lieskovská. In: Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2016. - ISSN 1728-6239. - Vol. 158, no. 3-4 (2016), pp. 4-7 online. (2016: 0.242 - SJR). [MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda ]

V3 06 Development of the Socio-economic Characteristics and Standardised Death Rates of the European Union Member States / Silvia Megyesiová, Vanda Lieskovská. In: Journal of Applied Economic Sciences [elektronický zdroj]. - Craiova : Spiru Haret University. - ISSN 2393-5162. - Vol. 11, no. 8 (2016), pp. 1581-1593 online. (2016: 0.200 - SJR). [MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda]

V3_07 Poznatky z teórie imidža v maloobchodnej praxi / aut. Vanda Lieskovská. In: Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku = Journal of economics. - Bratislava : Slovak Academic Press. - ISSN 0013-3035. - Roč. 51, č. 6 (2003), s. 749-762. (2003: 0.062 - IF, 0.235 - SJR, Q4 - JCR Best Q). [LIESKOVSKÁ, Vanda]

O1_01 Zelený marketing / Vanda Lieskovská a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - 157 s. [7,9 AH] [7,9 AH]. - KEGA 120-035EU-4/2010. - ISBN 978-80-225-3047-7 Kategória publikácie do 2021: BAB

Scientific research activity:

Research area

 • Consumer behavior
 • Retail management
 • Image research
 • Marketing in university practice
 • Green marketing
 • Marketing as a tool of health policy
 • Marketing communication
 • Sensory marketing

Projects

Head of project

 1. project: MŠ SR VEGA č. 1/6047/99 Predikcia individuálneho správania a kvantifikácia jeho determinantov v manažmente a marketingu, doba riešenia od  1.1999 – 31.12.2001
 2. project: Akcia Rakúsko-Slovensko 55s4 „Multidisplinärer Zugang zur Analyse von Tätigkeiten im Marketing und Handel – Implementierung von Erfahrungen des österreichischen Partners im Rahmen des neuerrichteten Studiengangs „Unternehmen im Handel“ doba riešenia: 1.10.2006 - 30.9.2007
 3. project: MŠ SR VEGA 1/2555/05. „Implementácia marketingových teórií do činnosti vybraných slovenských univerzít ako predpoklad konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania v integrujúcej sa Európe“ s dobou riešenia 1.2005 – 31.12.2007.
 4. project: Akcia Rakúsko-Slovensko 59s1 „Multidisziplinärer Zugriff zur Analyse von Tätigkeiten in Marketing und Handel – Einführung der Erfahrungen des österreichischen Partners im Rahmen von neuem Studienfachgebiet - II.“ Doba riešenia8.2007- 31.7.2008.
 5. project MŠ SR VEGA č. 1/0493/08 Experimentálna mikroekonómia a jej aplikácia v marketingovom Manažmente. Doba riešenia 2008 – 2010
 6. project MŠ SR KEGA 120-035EU-4/2010 Zelený marketing. Doba riešenia2010
 7. project APVV SK-PL-0040-09  Retail manažment bioproduktov v Slovenskej republike a Poľskej   republike . Doba riešenia: 2010 – 2011
 8. project: MŠ SR VEGA 1/0906/11  Spoločenská zodpovednosť firiem v kontexte strategického marketingového nástroja v uzavretom cykle potravinového reťazca. Doba riešenia: 2011 – 2014
 9. VEGA 1/0376/17 Marketing ako nástroj podpory politiky zdravia. Doba riešenia: 2017 – 2020

Project co-solver

 1. Podmienky a smery rozvoja podnikateľských aktivít v súčasnej etape ekonomickej tranformácie. Vedúca riešiteľského kolektívu: doc. Dudinská. Doba riešenia 1994-1996
 2. interný grant č. 0108/96 s názvom : Rozvoj obchodných foriem v podmienkach SR. Vedúca riešiteľského kolektívu doc. Štensová . Doba riešenia 1996-1998
 3. interný grant 0405/ s názvom: Strategický manažment podnikov a problémy , prepojenia ich výrobnej a marketingovej stratégie. Zodpovedný riešiteľ Doc. Ing. Martin Vološin, PhD. Doba riešenia 1997-1998
 4. interný grant č. 0419/99 Manažment skladovania a zásob Vedenie zodpovedným riešiteľom  Vladimíra Gazdu, PhD. 1999 – 2000
 5. project: TEMPUS IB JEP 13423-98 Public Administration Training in Support of EU Accession  doba  riešenia 1.1.1999 – 31.12.2000
 6. V rámci slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce spoluriešiteľka grantového projektu Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi v Českej republike a Slovenskej republike. Doba riešenia 2000-2001
 7. spoluriešiteľka vedeckého projektu VEGA č. 1/7179/20 Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík. Doba riešenia 2000-2002
 8. interný grant č. 0411/97 s témou: Fragmenty modelového systému marketingu cestovného ruchu pod vedením zodpovednej riešiteľky Doc. Ing. Aleny Daňkovej, CSc. Doba riešenia 2000-2002
 9. AV 4/0109/06 Výskumno-vývojové a informačné a vzdelávacie centrum bioenergie. Vedúci projektu: doc. Ing. Matej Polák, PhD. Doba riešenia: 2006 – 2008
 10. Projekt VEGA 1/0519/12 Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy Vedúca projektu: doc. Ing. Eva Kafková, PhD.    Doba riešenia:      2012– 2015
 11. Domáci výskumný projekt APVV-17-0564 : Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológií a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jakub Berčík, PhD. ( FEM UNIAG), EU PHF Košice spoluriešiteľ: prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.  Doba riešenia: 07/2018-06/2022
 12. VEGA č. 1/0561/21 Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ.2021-2023
Additional information:

Positions and Membership in Scientific, Professional Commissions and Boards

 • 2021 – member of the scientific council of the Faculty of Management, Economics and Business, University of Prešov
 • 2016 Member of the Educational Commission of the Cooperative Association of the Czech Republic
 • 2016 -2018 Member of the trade union 3.3.18 International entrepreneurship / Pan-European VŠ, Faculty of Economics and Business
 • 2012 Member of Editorial Board Marketing Science & Inspirations, Scientific Magazine UK FM
 • 2011-2015 Member of Scientific Council of the University of Economics in Bratislava
 • 2010 Study Field Commission Member Faculty of Business Economics with seat in Košice, University of Economics in Bratislava
 • 2008 -2011 Member of Scientific Council IMF UCM Trnava
 • 2006 Member of the Editorial Council of the EU PHF Košice Acta Oeconomica Cassoviensia
 • 2004 Member of the PhF Košice, EU Bratislava
 • 1998 Selection Education Federal Bratislava
 • 1996 Czech Marketing Company
 • 1996-2011 Member of the EU Academic Senate Bratislava

Foreign learning stays

 • Wu Vienna - Summer School of Marketing 1994
 • SGH Warsaw Poland 1996 - Assso Teacher Mobility
 • Bayreuth Germany - Research Stay 1999 - 2 weeks
 • International University of "Rivnese University Economic and Humanitarian Academic Stepana Demjančuka" .2.10-6.10.2007 Ukraine Lecture stay
 • Wu Vienna - Store Institute and Marketing, Research and Lecture Stay 4.11.2007-14.11.2007
 • Politechnika Czeztochowskiej Poland - lecture stay 24.3-26.3.2010
 • All Prague Research Stay / Project VEGA 1/0906/11 5 days 12.9.-16.9.2012
 • Škoda Auto VŠ Mladá Boleslav - Lecture stay - 2015, 2 days
 • Erasmus South Bohemian University of QB, EF 2015 Lecture 1 week
 • Všers České Budějovice - Pedagogical Stay - Chairman of the State Commission 2016, 2017
 • Erasmus All Prague, FM Jindrichuv Hradec 2016 Lecture 1 week
 • Erasmus All Prague, FM Jindrichuv Hradec 2017 Lecture 1 week
 • Erasmus All Prague, FM Jindrichuv Hradec 2018 Lecture 1 week
 • Research Stay 22.8-29.8.2018 Czech Republic, All Prague - VŠ Škoda MB, Všers ČB.