v akademickom roku 2019/2020

Termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

17.06.2020

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

18.06.2020

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Michalovce

22.06. – 26.06.2020

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice
Michalovce

29.06. – 03.07.2020

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice
Michalovce

Opravné termíny štátnych skúšok

Dátum Štúdium Štátna skúška Miesto konania

24.8.2020

Bakalárske
štúdium

Štátna skúška 2
Účtovníctvo podnikateľských subjektov

Košice

25.8.2020

Bakalárske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Ekonomika a manažment podniku

Košice

25.8.2020

Inžinierske
štúdium

Záverečná práca a jej obhajoba

Štátna skúška 1
Podniková ekonomika

Štátna skúška 2
Manažment podniku

Košice

 

Štátna skúška 2: Účtovníctvo podnikateľských subjektov (EaMP) (I. stupeň štúdia, DŠ a EŠ, Košice a Michalovce) - aktualizované 26.05.2020

Opravný termín štátnej skúšky 2: Účtovníctvo podnikateľksých subjektov (EaMP) (I. stupeň štúdia, DŠ a EŠ, Košice a Michalovce) - aktualizované 06.07.2020

 

Okruhy tém na štátne skúšky v študijnom odbore ekonómia a manažment

bakalárske (Bc.):

inžinierske (Ing.):

Electronic invoicing provides many benefits to public procurement as well as to private economic transactions. It reduces costs, saves resources, and increases efficiency in bureaucratic processes. While it provides all of these advantages, aligning the different eInvoicing systems and syntaxes can be a difficult task, mainly when international cross-border transactions are needed.