Loading...

Program HONORIS je unikátnym vzdelávacím programom s praktickým zameraním na projektový manažment, ktorý je dostupný v rámci Slovenska len pre študentov druhého stupňa štúdia na PHF.

 

 

Program HONORIS rieši intenzívnejšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania na prax a potreby zamestnávateľov, kde odborníci zo spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. participujú na vzdelávaní študentov PHF EU v oblasti projektového manažmentu, pričom celý program je vedený v anglickom jazyku.

Program je svojim nastavením výnimočný v podmienkach Košického kraja, ako aj v podmienkach celej Slovenskej republiky.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je aktuálne najväčším zamestnávateľom absolventov PHF EU. Okrem zamerania na informačno-komunkačné technológie má spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. v Košiciach aj finančné centrum a oddelenia zamerané na oblasť projektového manažmentu, ktoré je vhodným miestom pre zamestnávanie absolventov PHF EU.

Do programu sa môžu zapojiť študenti v 1. ročníku na 2. stupni štúdia a program trvá 4 semestre. Po absolvovaní programu HONORIS budú študenti pripravení na trh práce, budú mať praktické znalosti z projektového manažmentu v anglickom jazyku, ktoré im dávajú možnosti uplatniť sa hneď po skončení školy ako projektoví manažéri na seniorských pozíciách na Slovensku, resp. kdekoľvek vo svete, práve na základe získanej odbornosti, vyučovania v anglickom jazyku, certifikácie a využívania metodológie PMI, ktorá je jedným z dvoch svetovo najvyužívanejších štandardov v oblasti projektového manažmentu. Oblasť projektového manažmentu dlhodobo vykazuje nedostatok kvalifikovaných pracovných miest, a to tak v Košiciach, v SR, ako aj vo svete, takže absolventi programu HONORIS budú mať zabezpečený bezproblémový vstup na trh práce. Absolventi programu HONORIS tak získavajú mimoriadnu konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Chcete byť o krok vpred pred ostatnými a máte záujem o program HONORIS. Kontaktujte ma osobne alebo emailom. Rastislav Ručinský (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Honoris4

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?