Loading...

Prepájame vysokoškolské štúdium s potrebami praxe - prihlás sa aj Ty na novovytvorený povinne voliteľný predmet Administratívne kapacity pre EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy) a získaj znalosti, ktoré Ti pomôžu priamo sa zapojiť do praxe.

Ide o nový povinne voliteľný predmet v študijnom programe Finančné riadenie podniku, ktorý je viac orientovaný na praktickú prípravu, je určený pre študentov druhého stupňa štúdia a ktorý sa začne vyučovať v letnom semestri akademického roka 2017/2018.

Výučba tohto predmetu je podporená z nenávratného finančného príspevku na základe zmlúv  podpísaných s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysoke-skoly/aktuality/index.html).

Cieľom predmetu Administratívne kapacity pre EŠIF je na náklade odbornej špecializácie študentov vysokých škôl pripraviť erudované kapacity a ich priame zapojenie do praxe. Absolventi by sa po skončení štúdia predmetu mohli  špecializovať na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu či audit štrukturálnych fondov.

Viac informácii k predmetu Administratívne kapacity pre EŠIF osobne alebo emailom u garanta predmetu, Rastislava Ručinského (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Administrativne kapacity pre ESIF

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?