Loading...

Výsledky volieb kandidáta na dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na funkčné obdobie 01. 02. 2019 – 31. 01. 2023

Voľby kandidáta na dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „PHF Košice”) na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 sa uskutočnili v zmysle čl. 14 ods. 8 Štatútu PHF Košice a Vyhlášky o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby kandidáta na dekana PHF Košice  na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 zo dňa 06. novembra 2018 dňa 18. decembra 2018 na osobitnom neverejnom zasadnutí Akademického senátu PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „AS PHF EU”) v zasadačke dekana PHF Košice.

Tajného hlasovania sa zúčastnilo všetkých 11 členov AS PHF EU.

AS PHF EU hlasoval nasledovne:

1. kolo:

Z 11 rozdaných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných 11 platných.

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. - 11 hlasov: súhlasné stanovisko

V prvom kole volieb bol v zmysle ustanovenia čl. 14 ods. 9 Štatútu PHF Košice za kandidáta na dekana PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach zvolený jednohlasne:

 

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Tkáč foto

 

Volebná komisia zvolenému kandidátovi srdečne blahoželá.

V zmysle ustanovenia čl. 13 ods. 2 Štatútu PHF Košice dekana PHF Košice vymenúva a odvoláva na návrh AS PHF EU rektor EU v Bratislave.


V Košiciach dňa 18. 12. 2018

Ing. Petra Szaryszová, PhD.

predsedníčka Volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana PHF Košice

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?