Loading...

T-Systems Slovakia, Lafarge Holcim European Business Services, AT&T a IBM Slovensko - ako jediný na východnom Slovensku sme priamo prepojili najväčších zamestnávateľov so študentmi PHF v spolupráci s Kariérnym centrom PHF EU v Košiciach. 

Ako jediná ekonomická fakulta na východnom Slovensku sme v predmete Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) prepojili vysokoškolské štúdium s najväčšími zamestnávateľmi absolventov našej fakulty, medzi ktorých aktuálne patria hlavne spoločnosti T-Systems Slovakia, Lafarge Holcim European Business Services, AT&T a IBM Slovensko, a ktoré v rámci centier podnikových služieb, ktoré sú jedným z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich sektorov slovenskej ekonomiky, v súčasnosti zamestnávajú viac ako 30 000 kvalifikovaných pracovníkov s mesačnou mzdou na úrovni dvojnásobku priemeru v slovenskom hospodárstve.  

Predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) bol realizovaný v spolupráci s Business Service Center Fórom pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 a absolvovalo ho 24 študentov PHF, ktorí si dňa 21.12.2018 slávnostne prevzali certifikáty o absolvovaní predmetu za účasti zástupcu Kariérneho centra PHF EU v Košiciach a šéfa košického zastúpenia Americkej obchodnej komory na Slovensku Martina Mudráka.  

Na výučbe sa priamo podieľali zástupcovia spoločností T-Systems Slovakia, Lafarge Holcim European Business Services, AT&T a IBM Slovensko.

Predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) bol zameraný na mäkké zručnosti, tzv. soft skills, ktoré sú potrebné na uplatnenie sa na trhu práce v rámci centier zdieľaných služieb. Spoločnosti, asociované v rámci Business Service Center Fóra pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku zamestnávajú viac ako 30 000 zamestnancov na plný pracovný úväzok, identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako jednu z najdôležitejších a zároveň najmenej rozvinutých kompetencií čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Predmet prispel k zvyšovaniu prierezových mäkkých zručností potrebných pre prax nie len v centrách zdieľaných služieb, ale široko uplatniteľných na trhu práce. Po absolvovaní predmetu by študenti mali byť študenti schopní lepšie pracovať v tímovom medzinárodnom prostredí, efektívnejšie manažovať vlastný pracovný čas a asertívne komunikovať. Takisto budú jasnejšie formulovať a prijímať spätnú väzbu, riešiť konflikty vyvstávajúce na pracovisku, ako aj vytvárať pútavé prezentácie či aplikovať princípy dizajnu do každodennej komunikácie. 

Viac informácii k predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) osobne alebo emailom na adrese Kariérneho centra PHF EU v Košiciach (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

 

PHF Zrucnosti 2018

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?