Dňa 10.5.2018 sa konalo na PHF EU fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Víťazná práca študentky 5. ročníka Bc. Miroslavy Horváthovej si plne zaslúžila finančnú odmenu aj nomináciu do celouniverzitného kola.

Víťazke gratulujeme a vyzývame ostatných študentov, aby sa v nasledujúcom roku odhodlali, zvolili si novú tému alebo využili svoje semestrálne či pripravované ešte neobhájené záverečné práce, preukázali, tak ako tohtoročná víťazka, svoje vedomosti, tvorivosť, praktickosť a inovátorské schopnosti a zúročili tým svoje študijné úsilie.

ŠVOČ na PHF EU 2017/2018

https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.