2019/2020

Dôležité zmeny v zmysle opatrenia č. 6/2020 a termínov v harmonograme akademického roka 2019/2020 pre PHF EU pre I. a II. stupeň štúdia

Harmonogram akademického roka 2019/2020 všeobecne pre EUBA

Harmonogram akademického roka 2019/2020 pre PHF EUBA (Oprava pre výučbu v letnom semestri:  externé štúdium (záverečné ročníky 1. a 2. stupňa),  08. 02. 2020 - 25. 04. 2020, okrem 11. 04. (sobota))

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2019/2020

2020/2021

Harmonogram akademického roka 2020/2021 všeobecne pre EUBA

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2020/2021

Harmonogram akademického roka 2020/2021 pre PHF EUBA