2020/2021

Harmonogram akademického roka 2020/2021 všeobecne pre EUBA

Termíny zápisov na PHF EU v akademickom roku 2020/2021

Harmonogram akademického roka 2020/2021 pre PHF EUBA