Loading...

Členovia odborovej komisie pre študijný odbor ekonomika a manažment podniku

Študijný program ekonomika a manažment podniku

Interní členovia OK

 1. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.
 2. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.
 3. doc. Ing. Eva Manová, PhD.
 4. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
 5. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR ING.
 6. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
 7. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
 8. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 9. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Externí členovia OK  

 1. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
 2. doc. Ing. Josef Drábek, CSc.
 3. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
 4. prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.

 Dokumenty OK

Organizačný a rokovací poriadok OK PHF EU

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?