Loading...

Contact Info

STRIČÍK, Michal, doc. Ing., PhD.
STRIČÍK, Michal, doc. Ing., PhD.
Department of Economics
Associate Professor
T13/3 ; PP Michalovce
3267
+421 56 644 3290
...

Vyučované predmety / Modules

 • Podnikové hospodárstvo
  / Business economy
 • Podnikanie v malých a stredných podnikoch
  / Enterprising in Small and Medium-sized businesses
 • Regionálny rozvoj
  /Regional development

ADM Monika Čonková, Michal Stričík, Monika Bačová. Pohľad samospráv na vybrané otázky nakladania s komunálnym odpadom. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, (2018), č. 4, s. 544-559 online. VEGA 1/0582/2017.

AAA Milan Majerník, Jana Müllerová, - Jozef Klučka,  Monika Hudáková,  - Mária Hudáková, Miroslav Rusko,  Katarín Buganová, Michal Stričík, Stanislava Strelcová, Alexander Kelíšek, Janka Beresecká, Mária Farkašová, Gabriela Sančiová. Intelligent Production Management - Progressive Trends. Reviewers: Vojtech Dirner, Andrzej Pacana, Bartel van de Walle. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, (2018). 301 s. ISBN 978-0-578-40290-1

ADC  Antifungal activity of essential oils against selected terverticillate penicillia / Soňa Felšöciová, Miroslava Kačániová, Elena Horská, Nedad Vukovic, Lukáš Hleba, Jana Petrová, Katarína Rovná, Michal Stričík, Zuzana Hajduová. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Lublin : Institut of Agricultural Medicine, 2015. - ISSN 1232-1966. - Vol. 22, no. 1 (2015), pp. 38-42.

ADC Antioxidant and antimicrobial properties of monofloral bee pollen / Katarína Fatrcová Šramková, Janka Nôžková, Miroslava Kačániová, Magda Máriássyová, Katarína Rovná, Michal Stričík. - VEGA 1/0887/10, KEGA 301-035SPU-4/2010, KEGA 025SPU-4/2012, KEGA 013SPU-4/2012. In Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - Philadelphia : Taylor and Francis, Inc., 2013. - ISSN 0360-1234. - Vol. 48, no. 2 (2013), p. 133-138.

ADC Energy demand and comparison of current defrosting technologies of frozen raw materials in defrosting tunnels / Marek Bežovský, Michal Stričík, Mária Praščáková. In Applied energy. - Stockholm : Elsevier, 2010. - ISSN 0306-2619. - Vol. 87, no. 8 (2010) s. 2447-2454.

Oblasť výskumu / Research area

 • podnikové hospodárstvo / Business economy
 • odpadové hospodárstvo / Waste management
 • udržateľný rozvoj / Sustainable development

 Projekty / Projects

 • VEGA č. 1/0582/2017 Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov
 • KEGA č. 026EU-4/2018 Edukačno-komunikačná podpora Európskych rozvojových stratégií profilovaním absolventov v odbore Ekonomika a manažment podniku
 • VEGA 1/0641/10 Zhodnotenie dopadu hospodárskej krízy na výkonnosť priemyselných podnikov na Slovensku
 • VEGA 158-042EU-4/2010 Tvorba koncepcie a implementácia blended e-learningu do vzdelávacieho procesu blokovej výučby odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • VEGA 1/0667/08 Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov v SR a vo vybraných krajinách EÚ

 

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?