Milí absolventi, kolegovci, spolužiaci a spolužiačky, zainteresované strany,

PHFkári zo široka a ďaleka…

Od roku 2022 si naša Alma mater pripomína 70 rokov vzdelávania podnikových ekonómov v Košiciach. Roky plné rôznych zmien, počas ktorých sa kreovala stabilná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v Košiciach a ktorej absolventi dodnes patria medzi vysoko žiadaných a zastávajú vedúce pozície nielen v podnikovej sfére na Slovensku.

Vráťme sa v čase, zaspomínajme si na študentský život a zažime príjemný slávnostný večer v kruhu bývalých učiteľov, spolužiakov, kamarátov, životných priateľov či partnerov. Úprimne, mnohí z nás dodnes ťažia práve zo vzdelania, skúseností a priateľstiev nadobudnutých počas vysokoškolského štúdia.

Spolu sme prispeli k rozvoju vzdelávania a môžeme byť právom hrdí na to, čo sme za tie roky vybudovali a odovzdali svojmu okoliu.

“Občas nezistíte hodnotu okamihu, kým sa nestane spomienkou.” Dr. Seuss

 
Ak chcete byť súčasťou pamätnice PHF EU, zanechajte na seba kontakt:
e-mail: 
 
Tešíme sa na Vás.
70rokovPHF