Známi a úspešní absolventi Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave

riaditeľ závodu a prokurista Syráreň Bel Slovensko, a. s.

vedúci útvaru vzdelávania a rozvoja, T-systems (do 2009), Senior IT Analyst v Erste Group (Vienna)

Výkonný riaditeľ PASEO Development

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, poslanec Národnej rady SR

riaditeľ odboru komunikácie a sponzoringu Slovenská sporiteľňa, a.s.

riaditeľ odboru privátneho bankovníctva VÚB banky

predseda dozornej rady Východoslovenská energetika Holding a.s.

finančný manažér roka 2013, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Svet zdravia, a.s.

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tepláreň Košice, a. s.

bývalý člen predstavenstva v Poštovej banke, zakladateľ a biznis konzultant v spoločnosti ELSQUARE, spoluzakladateľ a vedúci výboru správnej rady pre Leadership Academy v Nexterii

konateľ spoločnosti BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce

členka predstavenstva a riaditeľka divízie Ekonomika a interné služby Východoslovenská distribučná, a.s.

primátor Kráľovský Chlmec

člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Chemkostav, a.s.

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie Východoslovenská energetika a.s. (konateľ v spoločnosti RWE Gas Slovensko a VSE Ekoenergia)

riaditeľ úseku Downstream a viceprezident Slovnaft a.s.

finančný riaditeľ hotelov v spoločnosti Best Hotel Properies a.s.

spevák skupiny NO NAME

poradca člena Rady Riaditeľov Európskej banky pre obnovu a rozvoj

bývalý minister hospodárstva SR, poslanec Národnej rady SR