Ing. Jana Simonidesová

Predseda Akademického senátu PHF EU

Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.

 

1. podpredseda Akademického senátu PHF EU

Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda Akademického senátu PHF EU

Karina KRUŽOVÁ

 

Členovia akademického senátu – zamestnanecká časť

 • doc. Ing. Eva MANOVÁ, PhD.
 • Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD.
 • Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.
 • Ing. Alexander TARČA, PhD.
 • doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD.
 • PhDr. Ing. Róbert VERNER, PhD., MBA
 • Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD.

 

Členovia akademického senátu – študentská časť

 • Bc. Aneta GLADIČOVÁ
 • Bc. Dávid KRASNIČI
 • Bc. Vladimír BALCO
 • Karina KRUŽOVÁ

 

Tajomníčka Akademického senátu PHF EU

Ing. Lenka ŠTOFOVÁ, PhD.

 

Zoznam členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za PHF

 • prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc.
 • doc. Ing. Eva MANOVÁ, PhD.
 • Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.
 • Bc. Aneta GLADIČOVÁ
 • Bc. Dávid KRASNIČI

 

Dokumenty Akademického senátu PHF EU

Zásady volieb do AS PHF EUBA 2019