Ing. Jana Simonidesová

Predseda Akademického senátu PHF EU

doc. Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.

 

1. podpredseda Akademického senátu PHF EU

doc. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda Akademického senátu PHF EU

Tamara JOŠČÁKOVÁ

 

Členovia akademického senátu – zamestnanecká časť

 • doc. Ing. Eva MANOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD.
 • doc. PhDr. Ing. Róbert VERNER, PhD., MBA
 • doc. Ing. Erik WEISS, PhD.
 • Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD.

 

Členovia akademického senátu – študentská časť

 • Bc. Simona ADAMEČKOVÁ
 • Tamara JOŠČÁKOVÁ
 • Matúš MARŠALA

 

Tajomníčka Akademického senátu PHF EU

Ing. Lenka ŠTOFOVÁ, PhD.

 

Zoznam členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za PHF

 • doc. Ing. Eva MANOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.
 • prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. & PhD. EUR ING
 • Tamara JOŠČÁKOVÁ
 • Matúš MARŠALA

 

Dokumenty Akademického senátu PHF EU

Štatút PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Zásady volieb do AS PHF EUBA

Návrh na kandidáta na člena zamestnaneckej časti Akademického senátu PHF EU

Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na člena zamestnaneckej časti Akademického senátu PHF EU

Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Oznámenie o konaní doplňujúcej voľby člena zamestnaneckej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave (6.9.2022)