funkčné obdobie 1.2.2023 - 31.1.2027
 
Ing. Jana Simonidesová

Predseda Akademického senátu PHF EU

doc. Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.

 

1. podpredseda Akademického senátu PHF EU

doc. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD.

 

2. podpredseda Akademického senátu PHF EU

Tamara JOŠČÁKOVÁ

 

Členovia akademického senátu – zamestnanecká časť

 • doc. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD., MBA
 • doc. PhDr. Ing. Róbert VERNER, PhD., MBA
 • doc. Ing. Erik WEISS, PhD.
 • doc. Ing. Roland WEISS, PhD.
 • Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD.

 

Členovia akademického senátu – študentská časť

 • Lucia MAČANGOVÁ
 • Matúš MARŠALA
 • Filip JAKUB
 • Tamara JOŠČÁKOVÁ

 

Tajomníčka Akademického senátu PHF EU

Ing. Lenka KUHNOVÁ, PhD., MBA

 

Zoznam členov Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za PHF

funkčné obdobie 1.5.2023 - 30.4.2027

 • prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. & PhD., EUR ING
 • doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD.
 • doc. Ing. Erik WEISS, PhD.
 • Tamara JOŠČÁKOVÁ
 • Filip JAKUB

 

Dokumenty Akademického senátu PHF EU

Štatút PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Zásady volieb do AS PHF EUBA

Zásady volieb do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Zásady voľby kandidáta na dekana PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach a prijatia návrhu na jeho odvolanie

 

Oznámenia akademického senátu sa nachádzajú v Aktualitách