Predseda Disciplinárnej komisie PHF EU

Ing. Petra SZARYSZOVÁ, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

 

Členovia Disciplinárnej komisie PHF EU

Ing. Slavomíra STAŠKOVÁ, PhD. – prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

Michaela KENDROVÁ – EaMP, DŠ Košice

Tamara JOŠČÁKOVÁ - OP, DŠ Košice