Načítavam stránku...

doc. RNDr. Zuzana HAJDUOVÁ, PhD., mimoriadny profesor

dekanka fakulty

doc. JUDr. Ing. Aneta BOBENIČ HINTOŠOVÁ, PhD. 

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, štatutárny zástupca dekana

Ing. Pavol ANDREJOVSKÝ, PhD. 

prodekan pre vzdelávanie

Ing. Matej HUDÁK, PhD. 

prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD. 

prodekan pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

Ing. Babula MENDELOVÁ 

tajomníčka fakulty

Ing. Jozef GAJDOŠ, PhD. 

vedúci Katedry obchodného podnikania, zástupca odborov

doc. Ing. Michal STRIČÍK, PhD. 

vedúci Katedry ekonómie

Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD. 

vedúca Katedry finančného riadenia podniku, predsedkyňa Akademického senátu EU PHF

prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. 

vedúca Katedry manažmentu

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. 

vedúci Katedry kvantitatívnych metód, podpredseda Akademického senátu EU PHF, manažér pre Pedagogické pracovisko v Michalovciach

prof. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD. 

vedúci Katedry informačnej a jazykovej komunikácie

Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD. 

manažér informačných technológií

Bc. Dominika ELIÁŠOVÁ 

zástupca študentov

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?