Načítavam stránku...

 

doc. Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, štatutárny zástupca dekana

Ing. Petra SZARYSZOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Matej HUDÁK, PhD. 

prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

Ing. Slavomíra STAŠKOVÁ, PhD.

prodekan pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

Mgr. Miriam MITROVÁ

poverená výkonom funkcie tajomníka fakulty

Ing. Michaela BRUOTHOVÁ, PhD. 

vedúca Katedry ekonómie

Ing. Jozef GAJDOŠ, PhD. 

vedúci Katedry obchodného podnikania, zástupca odborov

Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD. 

vedúca Katedry finančného riadenia podniku, predsedkyňa Akademického senátu EU PHF

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. 

vedúci Katedry kvantitatívnych metód, podpredseda Akademického senátu EU PHF, manažér pre Pedagogické pracovisko v Michalovciach

prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. 

vedúca Katedry manažmentu

Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD. 

vedúci Katedry informačnej a jazykovej komunikácie, manažér informačných technológií

Ján MARINIČ

zástupca študentov

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?