Poďakovanie za dotáciu mesta Michalovce Nadácia profesora Čolláka už vyše 20 rokov finančne a organizačne zabezpečuje prevádzku michalovského pedagogického pracoviska Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Túto svoju primárnu činnosť môže nadácia vykonávať hlavne na základe darov od fyzických, právnických osôb a miestnej samosprávy, ktoré prostredníctvom svojich príspevkov podporujú vysokoškolské vzdelávanie v srdci Zemplína. Spomedzi všetkých darcov by sme radi touto cestou osobitne poďakovali mestu Michalovce za dotáciu vo výške 300 Eur, za ktorú boli zakúpené Wifi vysielače na zabezpečenie bezdrôtového prístupu na internet pre študentov a pedagógov michalovského pedagogického pracoviska Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. V mene celého pedagogického pracoviska, v mene jeho študentov i vysokoškolských pedagógov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach srdečne ďakujem za Vami prejavenú podporu.

Ing. Marek Meheš, PhD.
správca Nadácie profesora Čolláka a manažér pedagogického pracoviska PHF EU v Michalovciach

Nadácia profesora Čolláka, zriadená za účelom podpory a rozvoja vysokoškolského vzdelania, ďakuje mestu Michalovce za poskytnutú dotáciu 400,- Eur v roku 2015. Dotácia bola žiadaná na projekt revitalizácie osvetlenia vo vybraných učebniach na michalovskom pedagogickom pracovisku Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Pôvodné elektrické osvetlenie slúžilo od vzniku nadácie, t.j. od roku 1994. Svietivosť, vzhľadom na jeho vek, bola nedostatočná a nehospodárna. Menom nadácie a pedagogického pracoviska PHF EU v Michalovciach ďakujeme za Vami prejavenú dôveru a podporu.

Ing. Marek Meheš, PhD.
správca Nadácie profesora Čolláka a manažér pedagogického pracoviska PHF EU v Michalovciach.