Nadácia profesora Čolláka, zriadená za účelom podpory a rozvoja vysokoškolského vzdelania, ďakuje mestu Michalovce za poskytnutú dotáciu 400,- Eur v roku 2015. Dotácia bola žiadaná na projekt revitalizácie osvetlenia vo vybraných učebniach na michalovskom pedagogickom pracovisku Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Pôvodné elektrické osvetlenie slúžilo od vzniku nadácie, t.j. od roku 1994. Svietivosť, vzhľadom na jeho vek, bola nedostatočná a nehospodárna. Menom nadácie a pedagogického pracoviska PHF EU v Michalovciach ďakujeme za Vami prejavenú dôveru a podporu.

Ing. Marek Meheš, PhD.
správca Nadácie profesora Čolláka a manažér pedagogického pracoviska PHF EU v Michalovciach.