Pedagogického pracoviska v Michalovciach

STAŠKOVÁ, Slavomíra, Ing., PhD.

STAŠKOVÁ, Slavomíra, Ing., PhD.

(materská dovolenka)

odborná asistentka

 
ČELOVSKÝ, Michal, Ing.

ČELOVSKÝ, Michal, Ing.

predseda správnej rady Nadácie profesora Čolláka

+421566443290