STAŠKOVÁ, Slavomíra, Ing., PhD.

STAŠKOVÁ, Slavomíra, Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

odborná asistentka

Dekanát T13/11B +42155722****
 
ČELOVSKÝ, Michal, Ing.

ČELOVSKÝ, Michal, Ing.

predseda správnej rady Nadácie profesora Čolláka

+421566443290