STAŠKOVÁ, Slavomíra, Ing., PhD.

STAŠKOVÁ, Slavomíra, Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

odborná asistentka

T11/6A +421557223251
 
ČELOVSKÝ, Michal, Ing.

ČELOVSKÝ, Michal, Ing.

predseda správnej rady Nadácie profesora Čolláka

+421566443290
DOBRANČÍNOVÁ, Brigita

DOBRANČÍNOVÁ, Brigita

Hospodárka, účtovníčka

Pedagogické pracovisko Michalovce +421566443290