BARDIOVSKÁ, Nikoleta, Ing.

107001 - Dekanát fakulty

referentka referentka pre plán a rozpočet
Miestnosť T13/4B
E-mailová adresa
Telefón +421557223262