FILIPOVSKÝ, Ján, Ing.

107001 - Dekanát fakulty

Iná pozícia odborný referent - hospodár
Miestnosť T11/1
E-mailová adresa
Telefón +421557223201