JANIČ, Pavol, Mgr., MBA

107001 - Dekanát fakulty

Iná pozícia Vedúci študentského domova
Miestnosť Študentský domov J. L. Bellu
E-mailová adresa
Telefón +421557223120 , +421557223121 (vrátnica)