Načítavam stránku...

 Všeobecné informácie

KOMPLEXNE AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE V ŠTUDIJNOM ODBORE EKONÓMIA A MANAŽMENT NA VŠETKÝCH 3 STUPŇOCH VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA, PONÚKANÉ V KOŠICIACH A NA PEDAGOGICKOM PRACOVISKU MICHALOVCE

Button Brožúra

 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ekonomika a manažment podniku

EaMP základné info

Button všeob.info o PK

Button podať e prihlášku

 

Prijímacie konanie

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky alebo podmienečne a rozhodnutie o riadnom prijatí bude vystavené po predložení maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

Zásady prijímacieho konania na PHF EU na akademický rok 2020-2021 na I. stupeň štúdia

Dodatok č. 1 k Zásadám prijímacieho konania na PHF EU na akademický rok 2020-2021 na I. stupeň štúdia

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška formou testu z predmetu Všeobecné študijné predpoklady obsahuje otázky z týchto okruhov:

EaMP Prijímacia skúška

Odporúčaná literatúra

 • Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
 • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015
 • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
 • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
 • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
 • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
 • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia
 • Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: ec.europa.eu/publications - alebo stiahni PDF)
 • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012
 • Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu. Z toho kapitoly 3: zrod myšlienky európskeho zjednotenia, 4: História novodobej európskej integrácie a 5: Inštitúcie Európskej únie.

Vzorový test na prijímacie skúšky

Internetový predaj literatúry na prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

 • ohľad na maturitnú skúšku a jej výsledky – neberie sa do úvahy
 • prijatí uchádzači – znalosť dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky):
  • znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude uchádzať robiť prijímaciu skúšku, sa vyžaduje na úrovni „stredne pokročilý (B2)“.
  • znalosť druhého cudzieho jazyka sa vyžaduje na úrovni „mierne pokročilý (B1)“ – výnimočne „začiatočník (A1)“.
 • štátne skúšky ani iné certifikáty z cudzích jazykov sa neuznávajú, študent  je povinný absolvovať skúšku z oboch cudzích jazykov podľa odporúčaného študijného plánu

obchodné podnikanie

základné info bc op

Button všeob.infoPK bc op

Button e prih bc op

Prijímacie konanie

Všetci prihlásení uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky alebo podmienečne a rozhodnutie o riadnom prijatí bude vystavené po predložení maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

Zásady prijímacieho konania na PHF EU na akademický rok 2020-2021 na I. stupeň štúdia

Dodatok č. 1 k Zásadám prijímacieho konania na PHF EU na akademický rok 2020-2021 na I. stupeň štúdia

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška formou testu z predmetu Všeobecné študijné predpoklady obsahuje otázky z týchto okruhov:

prijímacia skúška op

Odporúčaná literatúra

 • Novák, J. - Šlosár, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy, SPN - Mladé letá, tretie aktualizované vydanie, 2016.
 • Lisý, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky, EKONÓM, 2015
 • Durajková, D. – Kopecká, H. – Vargová , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2012.
 • Kusková, A. – Krátka, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.
 • Tóth, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.
 • Sopóci, J. – Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.
 • Martinková - Vavrová: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia
 • Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: ec.europa.eu/publications - alebo stiahni PDF)
 • Rumanová a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou, SPU Nitra, 2012
 • Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu. Z toho kapitoly 3: zrod myšlienky európskeho zjednotenia, 4: História novodobej európskej integrácie a 5: Inštitúcie Európskej únie.

Vzorový test na prijímacie skúšky

Internetový predaj literatúry na prijímacie skúšky

Ďalšie informácie

 • ohľad na maturitnú skúšku a jej výsledky – neberie sa do úvahy
 • prijatí uchádzači – znalosť dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky a španielsky):
 • znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude uchádzať robiť prijímaciu skúšku, sa vyžaduje na úrovni „stredne pokročilý (B2)“.
 • znalosť druhého cudzieho jazyka sa vyžaduje na úrovni „mierne pokročilý (B1)“ – výnimočne „začiatočník (A1)“.
 • štátne skúšky ani iné certifikáty z cudzích jazykov sa neuznávajú, študent  je povinný absolvovať skúšku z oboch cudzích jazykov podľa odporúčaného študijného plánu

INŽINIERSKE  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

ŠTUDIJNÝ PROGRAM III. STUPŇA ŠTÚDIA

 

PortalVS.sk

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?