Pobočka pri Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach

Adresa pobočky:

Slovenská Ekonomická Knižnica
pobočka Košice
Tajovského 13
041 30 Košice

web: https://sek.euba.sk

 

Personálne obsadenie:

Iveta Marjaková – vedúci pobočky SEK Košice

Ing. Alica Novotná

 

Hodiny pre verejnosť:

počas akademického roka:

pondelok - piatok

09.00 - 12.00
13.00 - 15.30

počas hlavných prázdnin:

pondelok - piatok

08.00 - 13.00