Názov:

Študentský domov J. L. Bellu v Košiciach
(názov Študentského domova PHF EU v Košiciach podľa Zriaďovacej listiny zo dňa 15. júla 2005)

 

Adresa:

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Študentský domov J. L. Bellu
Bellova 1
040 01 Košice

 

Bankové spojenie:

Platby za ubytovanie: predpis ku platbe je vygenerovaný systémom AiS2
V správe pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko ubytovaného študenta

 

Telefonický a emailový kontakt:

JANIČ, Pavol, Mgr., MBA

Vedúci študentského domova

Študentský domov J. L. Bellu +421557223120

 

Zápis na ubytovanie

Pri zápise na ubytovanie - v Študentskom domove J. L. Bellu, Bellova 1, Košice potrebujete:

  • platný doklad totožnosti
  • 2x aktuálnu fotografiu rozmerov 2,5 x 3 cm
  • doklad o zápise na štúdium na PHF EU
  • potvrdenie o platbe za ubytovanie

 

Platby za ubytovanie - študenti

2-lôžková izba 80 EUR lôžko/mesiac

 

Platby za ubytovanie - zamestnanci

Mesačná platba zamestnancov za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe je 165 EUR / mesiac.

 

V priestoroch internátu je možné si zakúpiť študijnú literatúru (skriptá)