Názov:

Študentský domov J. L. Bellu v Košiciach
(názov Študentského domova PHF EU v Košiciach podľa Zriaďovacej listiny zo dňa 15. júla 2005)

 

Adresa:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Študentský domov J. L. Bellu
Bellova 1
040 01 Košice

 

Bankové spojenie:

Platby za ubytovanie:
IBAN: SK1781800000007000081308
Variabiliný symbol: rodné číslo bez lomky
Špecifický symbol: 5035 
Názov účtu: PHF EUKE, Tajovského 13, 041 30 Košice

 

Telefonický a emailový kontakt:

JANIČ, Pavol, Mgr.

Hospodár a ubytovací referent

Študentský domov J. L. Bellu +421557223120 +421557223121

 

Zápis na ubytovanie

Pri zápise na ubytovanie - v Študentskom domove Bellova 1, Košice potrebujete:

  • občiansky preukaz
  • 2 ks fotografií
  • doklad o zápise na štúdium na EU PHF
  • platbu za ubytovanie za obdobie 4 mesiacov - 260 EUR

 

Platby za ubytovanie - študenti

2-lôžková izba 65 EUR lôžko/mesiac

 

Platby sa uhrádzajú v dvoch splátkach:

1. za obdobie september - december (pred ubytovaním)

2. za obdobie január - jún

 

Platby za ubytovanie - zamestnanci

Mesačná platba zamestnancov za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe je 94,00 EUR / mesiac.