Načítavam stránku...
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach has 69 registered members
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
odborný asistent
Katedra ekonómie
T11/14
+421 55 722 3253
...
odborná asistentka
Katedra ekonómie
T13/3
+421 55 722 3267
...
(t.č. uvoľnená pre výkon vo verejnej funkcii)
(this time released for performance in public office)
docentka
Katedra manažmentu
T11/10
+421 55 722 3241
...
docentka
Katedra ekonómie
T13/13
+421 55 722 3239
...
docentka
Katedra manažmentu
T11/11
+421 55 722 3243
...
odborný asistent
Katedra manažmentu
T11/14
+421 55 722 3225
...
Vedúca katedry
Head of the department
odborná asistentka
Katedra ekonómie
T11/13
+421 55 722 3224
...
profesor
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T11/1
+421 55 722 3232
...
správca webovej stránky, referent pre vedu a doktorandské štúdium, pedagogický pracovník
web administrator, officer for science and doctoral studies, professor assistent
Dekanát fakulty
T11/6B
+421 55 722 3240; +421 911 404 476
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
odborná asistentka
Katedra kvantitatívnych metód
T11/2
+421 55 722 3298
...
docent
Katedra obchodného podnikania
T11/3B
+421 55 722 3248
...
údržbár
Handy Man
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
referent pre vedu, výskum, habilitačné a vymenúvacie konanie; referent medzinárodných vzťahov
Officer for science, Research, Habilitation and Appointment Procedure; Officer for International Relations
odborná asistentka
Katedra obchodného podnikania
T11/3B
+421 55 722 3248
...
tajomník katedry
Secretary of the Department
odborný asistent
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/13
+421 55 722 3239
...
Administratívna pracovníčka katedry
Department's Administrative Assistant
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/13
+421 55 722 3255
...
Študijná referentka
Study assistant
Dekanát fakulty
+421 55 722 3213
...
(materská dovolenka)
(Maternity leave)
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6a
+421 55 722 3251
...
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/15A
+421 55 722 3223
...
vedúci katedry
head of the department
odborný asistent
Katedra obchodného podnikania
T13/2
+421 55 722 3268
...
Vrátnik
Gateman
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
odborná asistentka
Katedra obchodného podnikania
T11/12
+421 55 722 3245
...
(Materská dovolenka)
(Maternity leave)
odborná asistentka
Katedra manažmentu
T11/12
+421 55 722 3245
...
prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu
Vice-dean for International Relations and Informatization
odborný asistent
Katedra kvantitatívnych metód
T11/7B
+421 55 722 3227
...
asistent
Katedra manažmentu
miestnosť doktorandov
...
Administratívna pracovníčka katedry
https:Department's Admimnistrative Assistant
Katedra obchodného podnikania
T13/2
+421 55 722 3275
...
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/15A
+421 55 722 3223
...
Podateľňa a tel. ústredňa
Registry & switchboard
Dekanát fakulty
T13/4A
+421 55 722 3210
...
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6A
+421 55 722 3251
...
tajomník katedry
Secretary of the Department
odborný asistent
Katedra ekonómie
T11/2
+421 55 722 3298
...
profesorka
Katedra obchodného podnikania
T11/3A
+421 55 722 3287
...
profesor
Katedra manažmentu
T13/14
+421 55 722 3258
...
Zástupca vedúceho katedry
Deputy head of the department
docentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/16C
+421 55 722 3237
...
vrátnik
Dekanát fakulty
+421 55 722 32 22
...
Študijná referentka
Study assistant
Dekanát fakulty
+421 55 722 3218
...
Poverená vedením katedry
Authorised Head of Department
docentka
Katedra kvantitatívnych metód
T11/7B
+421 55 722 3228
...
odborný asistent
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6A + Michalovce
+421 56 644 3251
...
Administratívna pracovníčka katedry
Department's Administrative Assistant
Katedra manažmentu
T11/10
+421 55 722 3241
...
vedúca katedry
Head of the Department
profesorka
Katedra manažmentu
T11/10
+421 55 722 3238
...
poverená výkonom funkcie tajomníka fakulty
Authorized Secretary of the Faculty
Dekanát fakulty
+421 55 722 3226
...
docent
Katedra manažmentu
T11/2
+421 55 722 3230
...
Študijná referentka
Study assistant
Dekanát fakulty
+421 55 722 3269
...
Administratívna pracovníčka dekanátu
Administrative Assistant to the Dean
Dekanát fakulty
dekanát
+421 (0)55 722 3216
...
docentka
Katedra obchodného podnikania
T13/14B
+421 55 722 3291
...
Personálne oddelenie
Personnel department
Dekanát fakulty
T13/3
+421 55 722 3261
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
odborná asistentka
Katedra manažmentu
T11/10
+421 55 722 3242
...
Administratívna pracovníčka katedry
Department' Administrative Assistant
Katedra finančného riadenia podniku
+421 55 722 3234
...
odborná asistentka
Katedra obchodného podnikania
T13/14B
+421 55 722 3291
...
zástupkyňa vedúceho katedry, lektorka
Deputy Head of Department, lecturer
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/13
+421 55 722 3233
...
profesor
Katedra obchodného podnikania
T11/1
+421 55 722 3231
...
odborný asistent
Katedra finančného riadenia podniku
...
Vodič
Driver
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
vedúca katedry, predsedníčka akademického senátu
Head of the Department, Chairman of the Academic Senate
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/16A
+421 55 722 3290
...
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
Vice-dean for Science and Doctoral Studies
docentka
Katedra ekonómie
T11/12
+421 55 722 3245
...
prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou
Vice-dean for the development of the faculty, projects and public relations
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6A
+421 55 722 3251
...
tajomníčka katedry
Secretary of the department
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/9
+421 55 722 3254
...
docent
Katedra ekonómie
T13/3 + Michalovce
+421 55 722 3267; +421 56 644 3290
...
Administratívna pracovníčka katedry
Department's Administrative Assistant
Katedra ekonómie
T11/5
+421 55 722 3252
...
Vrátnik
Gateman
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
Referentka
Officer
Dekanát fakulty
+421 55 722 3201
...
Prodekanka pre vzdelávanie
Vice-dean for Education
odborná asistentka
Katedra manažmentu
T11/9
+421 55 722 3254
...
odborný asistent
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T11/14
+421 55 722 3225
...
docent
Katedra finančného riadenia podniku
T11/7B
+421 55 722 3229
...
dekan
The dean
profesor
Katedra kvantitatívnych metód
dekanát
+421 55 722 3216
...
Vrátnička
Janitress
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
Obsluha kopírovacieho stroja; predajňa skrípt
Operation of the copier; textbooks shop
Dekanát fakulty
T11/7
+421 55 722 3288
...
Referentka pre plán a rozpočet, Administratívna pracovníčka katedry
Plan and budged officer; Department's Administrative Assistant
Katedra kvantitatívnych metód
T13/4B
+421 55 722 3262
...
odborný asistent
Katedra ekonómie
T11/7
+421 55 722 3205
...
lektorka
lector
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T11/4
+421 55 722 3249
...
vedúci katedry
Head of the Department
odborný asistent
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/11
+421 55 722 3283
...
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?