Tkac Michal Cv

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.

dekan

 

tel.: +421 (0)55 722 3212

e-mail:

ďalšie informácie

 

Dulova Spisakova Emilia

doc. Ing. Emília DUľOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

 

e-mail:

ďalšie informácie

 

Hvastova Jozefina

doc. Ing. Jozefína HVASTOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

e-mail:

ďalšie informácie

 

Hudak Matej

Ing. Matej HUDÁK, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

 

e-mail:

ďalšie informácie

 

 

prodekan pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou

 

e-mail: 

 

 

 

Mgr. Miriam MITROVÁ

tajomníčka fakulty

 

tel.: +421 (0)55 722 3205, +421 (0)55 722 3226

e-mail: