Tkac Michal Cv

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.

dekan

 

tel.: +421 (0)55 722 3212

e-mail:

ďalšie informácie

 

Dulova Spisakova Emilia

doc. Ing. Emília DUľOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

 

tel.: +421 (0)55 722 3226

e-mail:

ďalšie informácie

 

Hvastova Jozefina

doc. Ing. Jozefína HVASTOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

tel.: +421 (0)55 722 3224

e-mail:

ďalšie informácie

 

Hudak Matej

Ing. Matej HUDÁK, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

 

tel.: +421 (0)55 722 3227

e-mail:

ďalšie informácie

 

Radoslav Potoma

Ing. Radoslav Potoma, PhD., MBA

prodekan pre rozvoj fakulty a styk s verejnosťou

 

e-mail:

ďalšie informácie

 

Barbora Gontkovičová

doc. Ing. Barbora Gontkovičová, PhD.

prodekanka pre manažovanie akademických projektov

 

tel.: +421 (0)55 722 3245

e-mail:

ďalšie informácie

 

Miriam Mitrová

Mgr. Miriam MITROVÁ, MBA

tajomníčka fakulty

 

tel.: +421 (0)55 722 3205

e-mail:

ďalšie informácie