História Katedry ekonómie a manažmentu začala zriadením Detašovaného pracoviska Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (v súčasnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave) v Košiciach. Študenti denného vysokoškolského štúdia začali študovať na tomto pracovisku v Košiciach 1. 9. 1969. V tom čase boli v rámci pracoviska dve katedry:

  • Katedra národného hospodárstva,
  • Katedra automatizovaného systému riadenia (ASR).

Katedra ASR bola neskôr zrušená a boli zriadené štyri nové katedry, vrátane Katedry podnikovohospodárskej náuky. Tá sa neskôr premenovala na Katedru podnikovej ekonomiky a v roku 1997 na Katedru manažmentu, už v rámci Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. V rovnakom roku Katedra národného hospodárstva zmenila svoj názov na Katedru ekonómie. V septembri 2022 došlo k zlúčeniu Katedry ekonómie a Katedry manažmentu a vznikla tak súčasná Katedra ekonómie a manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Vedúcou Katedry ekonómie a manažmentu je prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. & PhD., EUR ING.

Katedru ekonómie od roku 1997 až do roku 2022 viedli:

1997 - 1999 doc. Ing. Mária FARKAŠOVSKÁ, CSc.
1999 - 2000 Ing. Vladimír GAZDA, PhD.
2000 - 2003 doc. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc.
2003 - 2007 doc. Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.
2007 - 2015 Ing. Rozália PÉTROVÁ, CSc.
2015 - 2016 doc. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.
2016 - 2019 Ing. Michaela BRUOTHOVÁ, PhD.
2019 - 2022 prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc.

Katedru manažmentu od roku 1997 až do roku 2022 viedli:

1997 - 2000 doc. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc.
2000 - 2001 prof. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD.
2001 - 2007 doc. Ing. Anna ČEPELOVÁ, PhD.
2007 - 2012 doc. PhDr. Mgr. Alena BAŠISTOVÁ, PhD.
2012 - 2015 prof. h. c. prof. Ing. Milan MAJERNÍK, PhD.
2015 - 2022 prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. & PhD., EUR ING