HVASTOVÁ, Jozefína, doc. Ing., PhD.

107004 - Katedra ekonómie

odborná asistentka Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Miestnosť T11/13
E-mailová adresa
Telefón +421557223224