KOVÁČ, Ondrej, Mgr.

107004 - Katedra ekonómie

doktorand
Miestnosť T11/2A
E-mailová adresa
Telefón +421557223298