LACKO, Roman, Ing., PhD.

107004 - Katedra ekonómie

odborný asistent
Miestnosť T11/14
E-mailová adresa
Telefón +421557223225
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Financie,
 • Ekonomická teória 1 – Mikroekonómia
Publikačná činnosť:

AAA HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁK, Martin - LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol - KHAYRULLINA, Marina - GOREVAYA, Evgenia - SHCHERBAKOVÁ, Natalia. Sustainable development in conditions of Slovakia and Russia. Reviewers: Ondrej Hronec ... [et al.]. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2016. 244 s. [11,60 AH]. ISBN 978-90-822990-4-5.

ADC LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Determinants of Environmental Efficiency of the EU Countries Using Two-Step DEA Approach. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 10, pp. [1-13] online.

ADN LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - PAVOLOVÁ, Henrieta. Efficiency of mining and quarrying industry of V4 countries: the impact of investments and selected indicators. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2017, vol. 22, no. 2, 136-145 online. I-17-103-00.

ADM LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana - GÁBOR, Vladimír. Data envelopment analysis of selected specialized health centres and possibilities of its application in the terms of Slovak republic health care system. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Health Management. - London : Sage Publishing, 2017. ISSN 0972-0634, 2017, vol. 19, no. 1, pp. 144-158. I-16-104-00.

ADN HORVÁTHOVÁ, Miroslava - LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Using Industry 4.0 Concept – Digital Twin – to Improve the Efficiency of Leather Cutting in Automotive Industry. - Registrovaný vo: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2019, vol. 23, no 2, pp. 1-12 online. I-18-107-00.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • modelovanie efektívnosti podnikov služieb,
 • analýza financovania zdravotníctva,
 • zlepšovanie procesov v zdravotníctve
 • hodnotenie environmentálnej efektívnosti

 

Projekty

 • Projekt MVP č. I-15-110-00 Metodika implementácie integrovaného manažérstva v malých a stredných podnikoch SR a z úrovne EÚ – spoluriešiteľ
 • Projekt MVP č. I-16-104-00 Identifikácia metód hodnotenia efektívnosti a spôsobov financovania procesov a vhodnosť ich aplikácie na vybrané podniky v podmienkach SR a okolitých krajín EÚ – zodpovedný riešiteľ
 • Projekt hospodárskej praxe - Legislatívno-ekonomické možnosti spaľovania alternatívnych palív v Elektrárni Vojany : projekt : zadávateľ a odberateľ projektu: Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, závod Elektrárne Vojany – spoluriešiteľ
 • Projekt MVP č. č. I-17-103-00 - Alternatívne prístupy k hodnoteniu podnikovej výkonnosti a efektívnosti – spoluriešiteľ
 • Projekt MVP č. I-18-107-00 - Data Science: využitie metód strojového učenia na analýzu dát – zodpovedný riešiteľ
 • Projekt VEGA č. 1/0822/13 - Energetická efektívnosť a ekonomická podpora regionálnych energetických politík – spoluriešiteľ
 • Projekt VEGA č. 1/0839/17 - Elektronické služby budovania dôvery vo verejnej správe - spoluriešiteľ