PRUŽINSKÝ, Michal, prof. Ing., CSc.

107004 - Katedra ekonómie

profesor vedúci katedry
Miestnosť T11/4
E-mailová adresa
Telefón +421557223231
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Odbytové stratégie podniku,
  • Distribučné systémy a logistika,
  • Metódy vedeckej práce,
  • Riadenie skladovania zásob,
  • Podniková logistika
Publikačná činnosť:

AAB MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal. O manažmente a manažovaní. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2006. 243 s. ISBN 80-8084-122-5. ISSN 1336-2232.

ACB MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - JANIČKOVÁ, Jana - OLEXOVÁ, Cecília - PRUŽINSKÁ, Jana - GAVOROVÁ, Beáta. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 225 s. [13,612 AH]. ISBN 978-80-225-2448-3.

ACB MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - HVASTOVÁ, Jozefína - ZACH, Rudolf. Podnikové plánovanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. 228 s. [11,46 AH]. ISBN 978-80-553-0719-0.

ACB PRUŽINSKÝ, Michal - LAJOŠ, Branislav. Podnikový controlling. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. 182 s. [9 AH]. ISBN 978-80-553-0648-3.

BCI MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal. Manažérske teórie : skriptá - učebné texty. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2006. 107 s. ISBN 80-8084-076-8.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

  • strategický manažment
  • marketingové a odbytové stratégie
  • operačná analýza

 

Projekty

  • VEGA 1/0708/14 Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch