STRIČÍK, Michal, doc. Ing., PhD.

107004 - Katedra ekonómie

docent
Miestnosť T13/3 ; PP Michalovce
E-mailová adresa
Telefón +421557223267 , +421566443290
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Podnikové hospodárstvo
 • Podnikanie v malých a stredných podnikoch
 • Regionálny rozvoj
Publikačná činnosť:

AAA STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika - KRŠÁK, Branislav. Udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom : vedecká monografia. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 304 s. VEGA 1/0582/17. ISBN 978-80-248-4359-9. Dostupné na: <www_write/files/veda-vyskum/STRICIK-Monografia-9.1.pdf>

ADC SIDOR, Csaba - KRŠÁK, Branislav - ŠTRBA, Ľubomír - CEHLÁR, Michal - SAMER, Khouri - STRIČÍK, Michal - DUGAS, Jaroslav - GAJDOŠ, Ján - BOLECHOVÁ, Barbora. Can Location-Based Social Media and Online Reservation Services Tell More about Local Accommodation Industries than Open Governmental Data? - Registrovaný: Web of Science. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 21, pp. [1-21] online. APVV-14-0797, KEGA 036TUKE-4/2019, VEGA 1/0515/18. Dostupné na: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/21/5926>

ADE STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika - ČONKOVÁ, Monika. Motivácia občanov Slovenska k triedeniu komunálneho odpadu. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2019, č. 4, s. 399-412 online. VEGA 1/0582/2017. Dostupné na: <http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_4_2019.pdf>

ADM Monika Čonková, Michal Stričík, Monika Bačová. Pohľad samospráv na vybrané otázky nakladania s komunálnym odpadom. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, (2018), č. 4, s. 544-559 online. VEGA 1/0582/2017. Dostupné na: <https://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/waste-forum/archiv/a2018/waste-forum-4-2018/>

AAA Milan Majerník, Jana Müllerová, - Jozef Klučka, Monika Hudáková, - Mária Hudáková, Miroslav Rusko, Katarín Buganová, Michal Stričík, Stanislava Strelcová, Alexander Kelíšek, Janka Beresecká, Mária Farkašová, Gabriela Sančiová. Intelligent Production Management - Progressive Trends. Reviewers: Vojtech Dirner, Andrzej Pacana, Bartel van de Walle. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, (2018). 301 s. ISBN 978-0-578-40290-1

ADC Antifungal activity of essential oils against selected terverticillate penicillia / Soňa Felšöciová, Miroslava Kačániová, Elena Horská, Nedad Vukovic, Lukáš Hleba, Jana Petrová, Katarína Rovná, Michal Stričík, Zuzana Hajduová. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - Lublin : Institut of Agricultural Medicine, 2015. - ISSN 1232-1966. - Vol. 22, no. 1 (2015), pp. 38-42.

ADC Antioxidant and antimicrobial properties of monofloral bee pollen / Katarína Fatrcová Šramková, Janka Nôžková, Miroslava Kačániová, Magda Máriássyová, Katarína Rovná, Michal Stričík. - VEGA 1/0887/10, KEGA 301-035SPU-4/2010, KEGA 025SPU-4/2012, KEGA 013SPU-4/2012. In Journal of Environmental Science and Health. Part B, Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. - Philadelphia : Taylor and Francis, Inc., 2013. - ISSN 0360-1234. - Vol. 48, no. 2 (2013), p. 133-138.

ADC Energy demand and comparison of current defrosting technologies of frozen raw materials in defrosting tunnels / Marek Bežovský, Michal Stričík, Mária Praščáková. In Applied energy. - Stockholm : Elsevier, 2010. - ISSN 0306-2619. - Vol. 87, no. 8 (2010) s. 2447-2454. Dostupné na: <https://fdocuments.in/document/energy-demand-and-comparison-of-current-defrosting-technologies-of-frozen-raw.html>

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • podnikové hospodárstvo
 • odpadové hospodárstvo
 • udržateľný rozvoj

 

Projekty

 • VEGA č. 1/0582/2017 Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov
 • KEGA č. 026EU-4/2018 Edukačno-komunikačná podpora Európskych rozvojových stratégií profilovaním absolventov v odbore Ekonomika a manažment podniku
 • VEGA 1/0641/10 Zhodnotenie dopadu hospodárskej krízy na výkonnosť priemyselných podnikov na Slovensku
 • VEGA 158-042EU-4/2010 Tvorba koncepcie a implementácia blended e-learningu do vzdelávacieho procesu blokovej výučby odboru 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
 • VEGA 1/0667/08 Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov v SR a vo vybraných krajinách EÚ