ŠULOVÁ, Zuzana, Ing.

107004 - Katedra ekonómie

sekretárka
Miestnosť T11/4
E-mailová adresa
Telefón +421557223249