Načítavam stránku...

História Katedry ekonómie začala zriadením denného štúdia v Košiciach 1.9.1969 v podobe detašovaného pracoviska Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovisko malo v tom čase dve katedry:

  • Katedru automatizovaného systému riadenia,
  • Katedru národného hospodárstva (predchodca súčasnej Katedry ekonómie).

Od 1.7.1990 sa vytvorili na pracovisku 4 katedry, pričom jedna z nich, nazvaná Katedra podnikovohospodárskej náuky, zabezpečovala výučbu národohospodárskej teórie. 1.7.1993 vznikla samostatná Katedra národného hospodárstva s cieľom posilnenia makroekonomických disciplín na tunajšej fakulte, ktoré tvorili všeobecný univerzitný základ učebných disciplín dotvárajúcich profil absolventa fakulty. Po roku 1997 Katedra národného hospodárstva zmenila svoj názov na Katedru ekonómie. Zameranie katedry sa odvtedy v podstate nezmenilo.

 

Vedúcimi Katedry ekonómie od jej vzniku až po súčasnosť boli:

01.09.1993 - 31.08.1996 doc. Ing. Mária FARKAŠOVSKÁ, CSc.
01.09.1996 - 31.08.1997 doc. Ing. Michal TUŠAN, CSc.
01.09.1997 - 31.08.1999 doc. Ing. Mária FARKAŠOVSKÁ, CSc.
01.09.1999 - 31.01.2000 Ing. Vladimír GAZDA, PhD.
01.02.2000 - 31.01.2003 doc. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc.
01.02.2003 - 14.10.2007 doc. Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.
15.10.2007 - 30.09.2015 Ing. Rozália PÉTROVÁ, CSc.
01.10.2015 - 30.09.2016 doc. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.
01.10.2016 - súčasnosť Ing. Michaela BRUOTHOVÁ, PhD.
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?