RUDÝ, Stanislav, Ing.

107003 - Katedra finančného riadenia podniku

doktorand
E-mailová adresa
Telefón +421557223249
Pedagogická činnosť:
  • Dane podnikateľských subjektov (Taxation of Business Entities)
  • Riadenie ľudských zdrojov (Human Resource Management)
  • Podnikanie v obchode a službách (Business in trade and services)
  • Nákup 4.0 (Purchasing and Supply management 4.0)

V minulosti:

  • Marketing (Marketing)