STAŠKOVÁ, Slavomíra, Ing., PhD.

107003 - Katedra finančného riadenia podniku

odborná asistentka prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou
Miestnosť T11/6A
E-mailová adresa
Telefón +421557223251
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Finančný manažment
  • Podnikové financie
Publikačná činnosť:

ADM LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek - BLAŠČÁK, Pavel. The Slovak Republic As a Partner in the Import and Export of Sugar. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 7, pp. 1945-1950 online.

ADM SIMONIDESOVÁ, Jana - STAŠKOVÁ, Slavomíra - FERANECOVÁ, Adela - MANOVÁ, Eva - REMIÁŠ, Peter. Tax Incentives in the Countries of the Visegrad Four. In Problems and Perspectives in Management: LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2018, vol. 16, no. 1, pp. 115-123.

ADM FERANECOVÁ, Adela - MANOVÁ, Eva - MEHEŠ, Marek - SIMONIDESOVÁ, Jana - STAŠKOVÁ, Slavomíra - BLAŠČÁK, Pavel. Possibilities of harmonization of direct taxes in the EU. In Investment Management and Financial Innovations: LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 2, s. 191-199 online. I-16-110-00.

ADM STAŠKOVÁ, S. – MEHEŠ, M. – RAGÁNYOVÁ, V. – FERANECOVÁ, A. 2016. Selecting the savings account in the Slovak Republic. In Problem perspectives in management : international research journal. Ukraine : Consulting publish company – Business Perspectives, 2016, vol. 14, no. 4, p. 8-16. ISSN 1727-7051.

ADM STAŠKOVÁ, S. – SIMONIDESOVÁ, J. – MANOVÁ, E. 2015. Societas Europaea as a new form of enhancement the quality of business from the perspective of the application of tax optimization. In Investment management and financial innovations : international research journal. Ukraine : Consulting publishing company LLC- Business perspectives. ISSN 1810-4967, 2015, Vol. 12, no. 4, pp. 171-175.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu:

  • podnikové financie
  • finančno-ekonomická analýza
  • efektívnosť a výkonnosť podniku

 

Projekty:

  • Mladá veda č. I-15-109-00 s názvom Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy.
  • VEGA č. : 1/0981/15 s názvom Trajektória detí a dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme sociálnej a zdravotníckej starostlivosti - longitudinálna štúdia DE-EM-BE.
  • Mladá veda č. I-16-110-00 s názvom Optimalizácia financovania európskych podnikov pomocou metód umelej inteligencie.
  • Projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne (NA-3-2016) s názvom Podpora publikačnej činnosti mladých vedeckých pracovníkov na PHF v Košiciach v roku 2016.
Doplňujúce informácie:

Členstvá

  • 2019 - člen Vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach