Konzultačné hodiny členov KFRP – letný semester 2020/2021

Ing. Adela Feranecová, PhD.

rodičovská dovolenka

 

 

 

Ing. Magdaléna Freňáková, PhD.

pondelok

10:00

-

11:00

utorok

13:30

-

14:30

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.

utorok

10:00

-

11:00

streda

14:00

-

15:00

Ing. Zuzana Kudlová, PhD.

štvrtok

11:00

-

12:00

štvrtok

13:00

-

14:00

Ing. Jozef  Lukáč, PhD.

utorok

11:30

-

12:30

utorok

13:00

-

14:00

doc. Ing. Eva Manová, PhD.

utorok

12:30

-

14:00

štvrtok

11:00

-

12:30

Ing. Rastislav Ručinský, PhD.

utorok

9:00

-

10:00

štvrtok

12:30

-

13:30

Ing. Jana Simonidesová, PhD.  

pondelok

13:00

-

14:00

utorok

9:30

-

10:30

Ing. Slavomíra Stašková, PhD.

pondelok MI

10:00

-

11:00

štvrtok KE

13:30

-

14:30

Ing. Lenka Štofová, PhD.

streda (online) (BP a DP)

11:30

-

12:30

streda (online) (predmety výučby)

13:30

-

14:30

doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

LS bez výučby

 

 

 

doc. Ing. Roland Weiss, PhD.

streda

9:00

-

10:00

streda

14:00

-

15:00

Ing. Milan Cibuľa – doktorand

streda

11:30

-

13:00

Ing. Paulína Kaselyová – doktorand 

utorok

10:00

-

11:00

Ing. Janka Kopčáková – doktorand  

utorok

11:30

-

12:30

Ing. Jakub Sieber – doktorand

štvrtok

13:30

-

15:00

Košice 12. 2. 2021

doc Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.

vedúci katedry