Výučba cudzích jazykov na PHF začína vznikom Konzultačného strediska VŠE v Košiciach v roku 1963. V roku 1969 sa stredisko zmenilo na Detašované pracovisko VŠE v Košiciach a výučba jazykov sa uskutočňovala v rámci Katedry národohospodárskej, ktorej súčasťou bolo aj Oddelenie cudzích jazykov a telesnej výchovy.

Katedra cudzích jazykov bola založená v roku 1971/72 na pobočke VŠE v Košiciach, a to rozdelením pôvodnej Katedry spoločenských vied pod názvom Katedra jazykov a telesnej výchovy, ktorá existovala až do roku 1992.

Samostatná Katedra cudzích jazykov vznikla založením PHF v Košiciach v r. 1992. Založením PHF v Košiciach narastá aj počet študentov a Katedra cudzích jazykov od roku 1992 do roku 1999 zaznamenáva svoj najväčší rozvoj. Na katedru prichádzajú zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska a Anglicka.

V roku 2014 bola Katedra cudzích jazykov zmenou organizačnej štruktúry na PHF premenovaná na Katedru informačnej a jazykovej komunikácie a okrem výučby cudzích jazykov začala zabezpečovať aj výučbu odborných predmetov fakulty.

 

Vedúcimi katedry od jej vzniku boli:

1971 - 1990 doc. PhDr. Ján VASILÍK, CSc. 
1990 - 1992 RNDr. Rastislav JURGA, CSc. 
1992 - 1999 doc. PhDr. Eleonóra DZURIKOVÁ, CSc. 
1999 - 2004 PhDr. Kornélia BLAŠKOVÁ, CSc.
2004 - 2006 Mgr. Katarína RADVANSKÁ
2006 - 2007 Mgr. Silvia KOKOŠKOVÁ
2007 - 2015 PhDr. Eva PRIVIDIOVÁ
2015 - 2016 prof. Ing. Štefan ČARNICKÝ, PhD.
2016 - 2021 Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD.