Konzultačné hodiny

Letný semester 2020/21

 

11. 2. 2021

Všetky konzultácie prebiehajú v letnom semestri ak. roka 2020/21 on-line v MS Teams. Konzultácie je nutné si vopred dohodnúť s vyučujúcim e-mailom.

 

Ing. Jaroslav Dugas, PhD.

utorok

  8,00 -   9,30

Ing. Mariana Ivaničková, PhD.

štvrtok

11,30 - 12,30

PhDr. Eva Prividiová

utorok

10,30 - 11,30

Ing. Cyril Závadský, PhD.

utorok

  9,00 - 10,00

 

Ing. Cyril Závadský, PhD.

vedúci KIaJK