DUGASOVÁ, Ľudmila

107002 - Katedra kvantitatívnych metód

sekretárka
Miestnosť T11/3B
E-mailová adresa
Telefón +421557223255