KOVÁČ, Ondrej, Mgr., PhD.

107002 - Katedra kvantitatívnych metód

Iná pozícia
Miestnosť T11/2A
E-mailová adresa
Telefón +421557223298
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Matematika
  • Matematická analýza