MICHŇOVÁ, Mária, Ing.

107002 - Katedra kvantitatívnych metód

doktorandka
Miestnosť Miestnosť doktorandov
E-mailová adresa
Telefón +421557223255
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Ochrana a bezpečnosť dát v IS
  • Výskum trhu
Publikačná činnosť:

Publikácie:

ADN   DELINA, Radoslav - MICHŇOVÁ, Mária - HÚSKA, Peter - SPIŠÁK, Ján. The Role of Supplier Quality in E-procurement Negotiation. - Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2020, vol. 24, no. 1, pp. 29-39 online. APVV-16-0368.

Vedeckovýskumná činnosť:

Projekty

Projekt mladých vedeckých pracovníkov I-21-112-00 „Využitie nástrojov umelej inteligencie na podporu finančných technológií“