ZÁVADSKÝ, Cyril, Ing. PhD.

107002 - Katedra kvantitatívnych metód

odborný asistent tajomník katedry
Miestnosť T13/11A
E-mailová adresa
Telefón +421557223283
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v súčasnosti a v minulosti

 • Ekonomické aplikácie
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Informatika
 • Databázové systémy
 • Internetová komunikácia
Publikačná činnosť:

BDF Projekt "Každú sekundu jedna kvapka" / Michal Stričík, Cyril Závadský. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2015. - ISSN 1335-7808. - Roč. 15, č. 7 (2015), s. 38.

ADF Štruktúra a vek lekárov na Slovensku v kontexte krajín EÚ / Silvia Megyesiová, Vanda Lieskovská, Diana Horvátová, Mária Grullingová, Cyril Závadský. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. - ISSN 1336-7420. - Roč. 11, č. 4 (2015), s. 67-73.

ADF Spokojnosť pacienta v kontexte marketingovo-manažerského prístupu / Vanda Lieskovská, Mária Grullingová, Diana Horvátová, Cyril Závadský, Silvia Megyesiová. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. - ISSN 1336-7420. - Roč. 11, č. 4 (2015), s. 74-79.

AFG Faktory využívania informačno-komunikačných technológií študentami vysokých škôl = Factors of the exploiting the information and communication technology tools by higher education students / Monika Čonková, Cyril Závadský. - VEGA 1/0474/12. In Quality and leading innovation [elektronický zdroj] : proceedings of International scientific conference : October 5-7, 2015 Uzhgorod / Reviewer: Michal Tkáč. - Košice : University of economics, Faculty of business economics with seat in Košice/Uzhgorod national university, 2015. - ISBN 978-617-589-103-2. - P. 38-39 CD-ROM.

ADF Viacrozmerná analýza demografických ukazovateľov krajín EÚ a Chorvátska / Silvia Megyesiová, Vanda Lieskovská, Cyril Závadský. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2013. - ISSN 1336-7420. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 63-70.

ADM   MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda  - ZÁVADSKÝ, Cyril. Alcohol Consumption Trends in the EU Member States and Their Association with Selected Socio-Economic Indicators. In Adiktologie : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí. - Třebotov : SCAN. ISSN 1213-3841, 2019, roč. 19, č. 3, s. 145-151. VEGA 1/0376/17.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu:

 • informatika

 

Projekty:

 • VEGA 1/0474/12354 Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku
 • VEGA SK-PL-0040-09 Retail manažment bioproduktov v Slovenskej republike a Poľskej republike
 • VEGA 1/0376/17 Marketing ako nástroj podpory politiky zdravia
 • VEGA 1/0582/17 Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov
Doplňujúce informácie:

manažér informačných technológií

referent pre civilnú ochranu 

 

Zručnosti a kvalifikácia

Software - certificates:

 • Informačný systém pre klientov Štátnej pokladnice - ManEx
 • MS WORD BASIC
 • MS WORD7
 • MS EXCEL7

Software:

 • Office applications
 • MS OFFICE
 • Openoffice.org
 • WordPerfect® Office
 • 602Office

Graphic applications

 • CorelDRAW Graphics Suite
 • ADOBE ILLUSTRATOR
 • ADOBE PHOTOSHOP
 • ADOBE PREMIERE PRO
 • Pinnacle Studio
 • Macromedia DREAMWEAVER
 • Macromedia Flash